สอน Facebook Advertising และ Google Ads คลาสเล็ก 6 ชั่วโมง ทำเป็นเลย

เรียนคลาสใหญ่ ตามไม่เคยทัน... เรียนจบแล้วไม่ได้อะไร ไม่เคยเรียน ทำเองแล้วไม่ดี... ต้องทำยังไงต่อ สุดท้าย ทำไปแล้วเอา Report มาวิเคราะห์อะไรได้บ้าง คลาสที่คุณสามารถถามได้ทุกคำถามที่สงสัย รู้ทุกอย่างที่อยากรู้ วิเคราะห์ผลกับแบบตัวต่อตัว จับมือทำใน 6 ชั่วโมง กลับบ้านไปทำเป็นแน่นอน พร้อมให้คำปรึกษาหลังจบคลาส ประสบการณ์การสอนโดยย่อ - วิทยากรหลักสูตร Google Ads ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - วิทยากรหลักสูตร เรียนทำเว็บให้ติดหน้าแรก Google ทันที! ด้วย Google Ads ที่ Futureskill.co - วิทยากรพิเศษหลักสูตรพัฒนานักการตลาดดิจิตอลสู่มืออาชีพ ที่(นิด้า) NIDA - วิทยากรพิเศษหลักสูตร Digital Communication ที่คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม - วิทยากรหลักสูตร Digital Economy ที่ผู้ประกอบการเครื่องเงินและผ้าทอ จังหวัดน่าน - บริษัทเอกชนอื่นๆ อีกมากมาย รายละเอียดราคาเพิ่มเติม เลือกเรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่ง Facebook Ads Basic เรียน 1 วันเต็ม เป็นระยะเวลา 6 ชั่วโมง Facebook Ads Intermediate เรียน 1 วันเต็ม เป็นระยะเวลา 6 ชั่วโมง Google Ads เรียน 1 วันเต็ม เป็นระยะเวลา 6 ชั่วโมง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ สอน Facebook Advertising และ Google Ads คลาสเล็ก 6 ชั่วโมง ทำเป็นเลย

  • 1. เลือกคอร์สที่ต้องการเรียน หรือหากต้องการเรียนทั้ง 2 คลาสจะเป็นคลาส 2 วัน
  • 2. กรณีไม่สะดวกสามารถเรียนผ่านออนไลน์ได้
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

Facebook Ads Course 1. ไม่มี Fanpage มาก่อนก็สามารถเรียนได้ โดยจะสอนตั้งแต่การเปิดเพจให้ 2. การทำแบบฝึกหัด หลังจากส่งมาแล้ว จะช่วยติดตามผลลัพธ์และแก้ไขเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น Google Ads Course 1. ไม่มี Website มาก่อนก็สามารถเรียนได้ 2. หากมี Website มาแล้วจะช่วยวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายให้ด้วย 3. การทำแบบฝึกหัด หลังจากส่งมาแล้ว จะช่วยติดตามผลลัพธ์และแก้ไขเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

ฟรีแลนซ์
Narumol

- หลักสูตรพัฒนานักการตลาดดิจิตอลสู่มืออาชีพ คณะสถิติประยุกต์ NIDA - หลักสูตร Digital Communication คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม - หลักสูตร Google Ads มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - วิทยากรพิเศษ Digital Economy ให้แก่ผู้ประกอบการเครื่องเงินและผ้าทอ จังหวัดน่าน - บริษัทเอกชนอื่นๆ อีกมากมาย

01/2016
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
26 ครั้ง
ขายได้
10 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน