วิเคราะห์ข้อมูลสถิติและแสดงผลด้วย QtiPlot

วิเคราะห์ข้อมูลสถิติและแสดงผลด้วย QtiPlot ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีความสามารถคล้ายกับ Origin หรือ SigmaPlot โดยสามารถแสดงผลข้อมูลในรูป 2D และ 3D มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ฟังก์ชันซึ่งคล้ายกับ curve fitting

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ วิเคราะห์ข้อมูลสถิติและแสดงผลด้วย QtiPlot

  • 1. คุยรายละเอียดของงานและตกลงเงื่อนไขต่างๆ ของงานให้ชัดเจน
  • 2. เริ่มทํางานหลังจากลูกค้า ทําการยืนยันการจ้างงาน และโอนเงินเข้าบัญชี Fastwork และทาง Fastwork ตรวจสอบยอดและแจ้งให้ทำงานได้
แพ็กเกจ
งานไม่ด่วน
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

-ไฟล์รูปกราฟข้อมูลตามที่ตกลงกันไว้ -ไฟล์ .qti

งานด่วน
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

-ไฟล์รูปกราฟข้อมูลตามที่ตกลงกันไว้ -ไฟล์ .qti

ฟรีแลนซ์
Khunakon

ผมชื่อคุณากร พยุงพันธุ์ จบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการและกำลังศึกษาปริญญาโทสาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ความถนัดของผมคือการพิมพ์สมการทางคณิศาสตร์โดยใช้ Mathtype, พิมพ์งานทั่วไป และรวมถึงการใช้โปรแกรม python สำหรับ mathematical simulation.

10/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน