ออกแบบ เขียนแบบ ทำรายการคำนวณ เขียนแบบโครงสร้าง ประมาณราคา

1.บริการออกแบบโครงสร้าง อาคาร ตามหลักวิศวกรรมโดยวิศวกรโยธา มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ 1.1 แบบโครงสร้าง โดยจัดส่งให้เป็นไฟล์ .DWG (เงื่อนไขเป็นไปตามใบเสนอราคา) 1.2 เล่มรายการคำนวณโครงสร้าง พร้อมลงนามรับรองรายการคำนวณทางวิศวกรรม ในแบบก่อสร้างครบชุดให้ (กรณีลูกค้าต้องการให้เซ็นลงรับรองในแบบฉบับจริง เงื่อนไขเป็นไปตามใบเสนอราคา) 2.บริการรับถอดแบบ ประมาณราคา จัดทำ BOQ งานก่อสร้างอาคาร บ้านพักอาศัย สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ 2.1 BOQ สำหรับงานก่อสร้าง ครบชุด เป็นไฟล์ pdf แบบฟอร์มมาตรฐานเรียบง่าย และไฟล์ excel เพื่อตรวจสอบปริมาณงาน ผู้ว่าจ้างสามารถแก้ไขเพิ่มลดข้อมูลเองได้ หากมีการปรับเปลี่ยนแบบก่อสร้าง 3.ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานก่อสร้างโดยวิศวกรผู้ชำนาญงาน ฟรี 4.ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะงานได้ หลังการจ้างงานทางเราจะไม่มีการส่งงานล่าช้า

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบ เขียนแบบ ทำรายการคำนวณ เขียนแบบโครงสร้าง ประมาณราคา

  • 1. ลูกค้าตกลงซื้อบริการ พร้อมส่งมอบไฟล์แบบ มาให้ผู้รับจ้างทำงาน
  • 2. ผู้รับจ้างดำเนินการตามกำหนดเวลา และส่งมอบไฟล์งานตามตกลง
แพ็กเกจ
ออกแบบ เขียนแบบ ทำรายการคำนวณ เขียนแบบโครงสร้าง ประมาณราคา
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1.บริการงานออกแบบโครงสร้าง เขียนแบบโครงสร้าง ทำรายการคำนวณ พร้อมลงนามในแบบก่อสร้าง โดยวิศวกร ในพื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 100 ตารางเมตร และเป็นอาคารชั้นเดียว ลูกค้าจะได้รับไฟล์ .DWG แบบโครงสร้าง พร้อมการเซ็นรับรองลงในแบบ และเล่มรายการคำนวณเป็นไฟล์ PDF หรือ 2.บริการงานถอดแบบ ประมาณราคา และจัดทำBOQ ในพื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 100 ตารางเมตร และเป็นอาคารชั้นเดียว แก้ไขงานได้ 1 ครั้ง(ไม่รวมงานที่เปลี่ยนแบบ) ลูกค้าจะได้รับ ไฟล์ PDF และ EXCEL รายการประมาณรารา

ฟรีแลนซ์
Khanchai

วิศวกรโยธา มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม จบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีผลงานออกแบบเขียนแบบบ้านพักอาศัยและอาคารต่างๆมากกว่า 50 งาน มีประสบการในการทำงานด้านการก่อสร้างและออกแบบมามากกว่า 7 ปี

03/2019
เป็นสมาชิก
88 %
งานสำเร็จ
15 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน