จดทะเบียนบริษัท และรับทำบัญชี

เริ่มต้นวางแผนธุรกิจตั้งแต่การจดทะเบียนบริษัท พร้อมบริการจัดทำบัญชีและคำนวณภาษีต่างๆที่เกี่ยวข้อง ให้คำแนะนำแนวทางปฏิบัติต่อผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจ -จดทะเบียนบริษัท -แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงเอกสารต่างๆทางทะเบียน -บริการรับทำบัญชีและนำส่งภาษี -ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย -บันทึกบัญชีและปิดงบการเงินโดยโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ -บริการขึ้นทะเบียนประกันสังคม -เป็นที่ปรึกษาและวางแผนด้านภาษีอากร

ขั้นตอนการทำงาน
สำหรับ จดทะเบียนบริษัท และรับทำบัญชี
  • 1. คุยรายละเอียดงานและทำการเสนอราคา
  • 2. หากลูกค้าตกลงให้ทำงาน ต้องประเมินงานตามเอกสารและแจ้งให้ลูกค้าทราบระยะเวลาและขั้นตอนในการทำงาน
แพ็กเกจ
ปรึกษาทางภาษีและบัญชีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

1.คำแนะนำจากประสบการณืที่อยู่ในสายงานทางด้านภาษี การเงินการบัญชี 2.ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่ทางเราพร้อมให้บริการ

ยื่นภาษีประจำเดือน
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1.จัดการขอขึ้นทะเบียนยื่นภาษีออนไลน์กับกรมสรรพากรเพื่อความสะดวกของลูกค้า 2.คำนวณภาษีจากเอกสารของลูกค้า (ภพ.30,ภงด.1/3/53) 3.ยื่นแบบประกันสังคม 4.บันทึกบัญชีเพื่อประมาณการรายได้ 5.ปิดงบการเงินประจำปี

จดทะเบียนบริษัท แก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารทางทะเบียน
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1.จดทะเบียนบริษัท จะได้รับการจองชื่อนิติบุคคล หนังสือรับรอง ออกแบบตราประทับ 2.แก้ไขเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำนักงาน กรรมการผู้มีอำนาจ รายชื่อผู้ถือหุ้น และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ฟรีแลนซ์
aeiw
aeiw

บริการจดทะเบียนบริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด และเอกสารทางทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ บริการรับทำบัญชีห้างหุ้นส่วน/บริษัท รายเดือน/รายปี บริการปิดงบการเงินตามรอบระยะเวลาบัญชี บริการคำนวณและยื่นแบบภาษีอากรทุกประเภทต่อกรมสรรพากร บริการวางแผนและให้คำปรึกษาปัญหาภาษีอากร บริการยื่นประกันสังคม

06/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
11 ครั้ง
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน