รับวิเคราะห์ข้อมูล stat ด้วยโปรแกรม R และ excel

รับวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม R ซึ่งสามารถนำไปตีพิมพ์เป็นงานวิจัยได้ ไม่ติดลิขสิทธิ์ ส่งงานอย่างน้อย 3 วัน(แล้วแต่ข้อมูล ตกลงกันทีหลังได้) ข้อมูลถูกต้อง แม่นยำ ไว้ใจได้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับวิเคราะห์ข้อมูล stat ด้วยโปรแกรม R และ excel

  • 1. ส่งไฟล์ข้อมูลรูปแบบ excel (ให้ทางเรากรอกข้อมูลให้ด้วยจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
  • 2. ระบุความต้องการของลูกค้าให้ละเอียด เช่น แผนการทดลอง ค่าเฉลี่ย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ต้องการไฟล์ข้อมูลแบบไหน เป็นต้น
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ไฟล์ข้อมูลดิบ ไฟล์ข้อมูลการวิเคราะห์แบบ excel ไฟล์word

ฟรีแลนซ์
piyapond

เป็นผู้ช่วยทางด้านการทดลองเกี่ยวกับการเกษตร ถนัดงานด้านการวิเคราห์ข้อมูลเกี่ยวกับการทดลองด้านการเกษตร

05/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
4 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน