ให้คำปรึกษาเรื่องระบบโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจโรงพยาบาล

ให้คำปรึกษาและออกแบบระบบโลจิสติกส์ ในโรงพยาบาล เช่น ระบบการจัดส่ง Specimen การส่งเครื่องมือแพทย์ การจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ การเก็บและจัดส่งผ้า การจัดส่งอาหาร และ การวิเคราะห์ Time and Motion Study สำหรับการคนไข้และพนักงานในโรงพยาบาล

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ให้คำปรึกษาเรื่องระบบโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจโรงพยาบาล

  • 1. บรีฟงานขั้นต้น รวบรวมข้อมูลแนวคิดและคอนเซ็ปต์ วางแผนการทำงาน
  • 2. ตกลงราคาจ้าง รายละเอียดการจ้างงานต่างๆ กำหนดเงื่อนไขและระยะเวลาในการทำงาน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

การวิเคราะห์ Flow การทำงานในแต่ละงาน เช่น การรับและจัดส่ง Specimen ,การจัดส่งยา , การเก็บเครื่องเมือแพทย์และการจัดส่ง, ในปัจจุบัน Time and Motion Study ในเรื่อง ของ ระยะทาง เวลา ที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน จนกระทั้งจบกระบวนการ การเสนอ Flow ใหม่ ของการทำงาน เปรียบเทียบ กับ Flow ในปัจจุบัน และ ต้นทุนที่สามารถประหยัดได้ ราคาเป็นราคาต่อ 1 กระบวนการงาน เช่น การวิเคราะห์Flow สำหรับ แผนก Checkup หรือ การรับและจัดส่งสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์

ฟรีแลนซ์
ปิยะบุตร

ประสบการณ์การขายสินค้าออนไลน์ มากกกว่า 10 ปี ถ่ายรูปสินค้า ตกแต่งรูปสินค้า รางวัล SME Growup ประสบการณ์ด้าน logistics 20 ปี ประสบการให้คำปรึกษา Hospital Logistis 8 ปี ออกแบบ ระบบ Logistics ให้กับโรงพยาบาลชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน วิทยากรสอนเรื่อง Patient Flow and Hospital Lean ของแพทยสมาคม

07/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน