รับวาดภาพประกอบอาหาร ขนม เครื่องดื่ม ผัก ผลไม้ต่างๆ

รับวาดภาพประกอบอาหาร ผลไม้ เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ใน Content โฆษณา สื่อออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่น โฆษณา เมนู อาหาร เครื่องดื่ม ขนม ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อใช่สื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าของแต่ละร้านค้า

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับวาดภาพประกอบอาหาร ขนม เครื่องดื่ม ผัก ผลไม้ต่างๆ

  • 1. พูดคุยรายละเอียดการออกแบบทั้งหมด
  • 2. แจ้งราคาและระยะเวลาจัดทำทั้งหมด
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

ผลงาน จำนวน 1 ชิ้น เป็นไฟล์ภาพที่ลูกค้าต้องการทั้งหมด

ฟรีแลนซ์
pitsanu

ทำงานด้าน design graphic/art work/illustration มานาน ทั้งออกแบบ วาดรูป ใช้โปรมแกรมวาดรูปต่างๆ ในการนำเสนอผลงานมาตลอด

12/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน