รับออกแบบ 3D Perspective interior

รับออกแบบงาน 3D Perspective Interior ราคาเริ่มต้น 2800 บาท ต่อ 1 ภาพ ............................................................................................ รายละเอียดการให้บริการ - ลูกค้าต้องมีรายละเอียดของงาน เช่น แปลน ดีไซน์ mood and tone หรือ reference ที่สามารถสื่อถึงงานได้ - เมื่อได้รับข้อสรุปของงาน จะทำการ render แล้วส่งงานให้ลูกค้าตรวจสอบ - ลูกค้าสามารถแก้ไขภาพฟรี 3 ครั้ง (แก้ไขครั้งที่ 4 เป็นต้นไป จะคิดราคาเพิ่มครั้งละ 500 บาท) สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ : ไฟล์ภาพ 3D Perspective .TIFF หรือ .JPEG ไฟล์ จำนวน 1 ภาพ รายละเอียดราคาเพิ่มเติม หากงานที่ลูกค้าต้องการ มีความยากเป็นพิเศษจะคิดราคาเพิ่มขึ้นจากราคาเรื่มต้น ตามความเหมาะสม

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับออกแบบ 3D Perspective interior

  • 1. ลูกค้าต้องมีรายละเอียดของงาน เช่น แปลน ดีไซน์ mood and tone หรือ reference ที่สามารถสื่อถึงงานได้
  • 2. เมื่อได้รายละเอียดของงานเรียบร้อยแล้ว จะทำการ Render และส่งผลงานให้ลูกค้าตรวจสอบ
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ไฟล์ภาพ 3D Perspective Interior นามสกุล .TIFF หรือ.JPEG ไฟล์ 1 ภาพ

ฟรีแลนซ์
pitchaya

นักศึกษาคณะสถาปัตกรรม สาขาสถาปัตยกรรมออกแบบภายใน สามารถทำรูปภาพสามมิติได้ มีความชอบด้านศิลปะ

04/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน