Infographic Presentation or Poster

ราคาต่อ 1 ชิ้นงาน ขนาดชิ้นงาน: ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งาน อาทิ เช่น Presentation, Social Media, Poster และอื่นๆ ประเภทไฟล์: psd, ai, png, jpg, bmp และอืนๆ ระยะเวลาในการทำงาน: 3 - 5 วัน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Infographic Presentation or Poster

  • 1. สอบถามผลลัพธ์ถึงสิ่งที่ต้องการของลูกค้าในการจัดทำ Infographic (Presentation, Social Media, Poster, อื่นๆ)
  • 2. สรุปความต้องการทั้งหมดของลูกค้า เพื่อยันยันความถูกต้องทั้งหมด
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ราคาต่อ 1 ชิ้นงาน ขนาดชิ้นงาน: ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งาน อาทิ เช่น Presentation, Social Media, Poster และอื่นๆ ประเภทไฟล์: psd, ai, png, jpg, bmp และอืนๆ ระยะเวลาในการทำงาน: 3 - 5 วัน

ฟรีแลนซ์
Pisit

Infographic Presentation | A Data Story, Visual Style and Flow, Typography Palette with Hierarchy, Plenty of Space, and Call to Action

11/2016
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน