Front End web Developer

พัฒนาเว็บด้าน front end ด้วย react js, next js และใช้ web service ได้ และกำลังพัฒนาเว็บไซต์ Thairath Online พัฒนาเว็บไซต์ให้ลูกค้าด้วย php, bootstrap4

รายละเอียดเพิ่มเติม

ลักษณะงาน แล้วแต่ตกลงหรือเพิ่มเติม ได้ครับ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Front End web Developer

  • 1. ระบุความต้องการ
  • 2. กำหนดขอบเขต
แพ็กเกจ
พัฒนา Front end
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

พัฒนาด้าน Front End เชื่อมต่อกับ web service โดยไม่เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล คิดเป็นจำนวนหน้าครับ

ฟรีแลนซ์
Pirawat

ชื่อ พีระวัฒน์ ไชยภูมิสกุล ปัจจุบันเป็น Software Developer ประสบการณ์ 2 ปี ถนัดทางด้าน React js, Next js, css, bootstrap, mysql, Ant Design, Google Tag Manager, Google Optimize, A/B testing รับทำเว็บไซต์ หรือแก้ปัญหาของเว็บไซต์ เน้นทางด้าน Front End เป็นหลัก

03/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
30 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน