แก้ไขงาน สร้างเว็บไซด์ตามความต้องการ ระบบธุรกิจ ระบบการจัดการต่างๆ

Web Technologies -- ## ASP.NET ## -- - Back-End - ASP.NET (C#) - Wep API - Front-End - Angular - Vue -- ## PHP ## -- - Back-End - Laravel - Codeigniter - Front-End - Angular - Vue -- ## Database ## -- SQL Server, MySql -- ##### ตัวอย่างงาน ##### -- PHP Project - ERP : https://testdolibarr.longdocode.com/ - Management System - https://www.laravelstock.longdocode.com - https://www.laravellms.longdocode.com - https://www.ecms.longdocode.com - https://www.cipos.longdocode.com - https://www.cicarrental.longdocode.com - Project Manager Demo - https://qdpmdemo.longdocode.com ASP.NET Project - https://adminlte.longdoasp.com

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ แก้ไขงาน สร้างเว็บไซด์ตามความต้องการ ระบบธุรกิจ ระบบการจัดการต่างๆ

  • 1. รับข้อมูลและความต้องการเบื้องต้นจากนายจ้าง
  • 2. วางแผน ทบทวนความต้องการ ประเมินราคาและตกลงราคากับนายจ้าง
แพ็กเกจ
ASP.NET (C#, WebAPI, MVC)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

1. Source Code ที่ถูกเขียนด้วย ASP.NET โดยภาษา C# หรือ Full stack หากมีการตกลงกันไว้ 2. การดูแลรักษาตามตกลง สามารถแก้ไขได้ 5 ครั้ง หรือ ไม่จำกัดการแก้ไข (หากตกลงกันไว้ว่าดูแลรักษาต่อ) 3. หากมีการเช่า Web Hosting ไว้จะทำการติดตั้งให้ 4. สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา ตามช่องทางที่ตกลงกันไว้

PHP (Codeigniter, Laravel, PHP none Framework)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

1. Source Code ที่ถูกเขียนด้วย PHP หรือ Stack App หากมีการตกลงกันไว้ 2. การดูแลรักษาตามตกลง สามารถแก้ไขได้ 5 ครั้ง หรือ ไม่จำกัดการแก้ไข (หากตกลงกันไว้ว่าดูแลรักษาต่อ) 3. หากมีการเช่า Web Hosting ไว้จะทำการติดตั้งให้ 4. สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา ตามช่องทางที่ตกลงกันไว้

ฟรีแลนซ์
พิรัชชัย

สร้างโปรแกรมต่างๆ หลากหลาย Platform - Mobile - Website - Web Server - Desktop App

06/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน