Fast พิมพ์คุณภาพ 4-5ชั่วโมง แก้ไขฟรีFREE

รับพิมพ์งาน1-20หน้า รวดเร็ว ภายใน4-5ชั่วโมง ต้องการรับงาน หรือเรื่องราคาสามารถคุยกันได้ แก้ไขงานได้ เป็นคนพิมพ์รวดเร็วถูกต้อง รับทั้งพิมพ์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษค่ะ แต่จะรับ microsoft word เท่านั้นนะคะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Fast พิมพ์คุณภาพ 4-5ชั่วโมง แก้ไขฟรีFREE

  • 1. สอบถามรายละเอียดงานที่ต้องการให้พิมพ์
  • 2. ฟรีแลนซ์จะเริ่มทำงานและส่งงานให้ลูกค้า
แพ็กเกจ
ปกติภายใน1วัน
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

พิมพ์งานไม่เกิน 1-20 หน้า ภายใน 4-5ชั่วโมง ถนัดงานเร่งด่วน และใส่ใจงานจนกว่าลูกค้าจะได้รับงานค่ะ :D คิดหน้าละ 21 บาทค่ะ หักค่าบริการฟรีแลนซ์ได้ 415 บาท

ไม่เกิน50หน้า
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ถ้าไม่เกิน 50 หน้า คิดหน้าละ 22 บาท ภายใน1-2วัน ถนัดงานเร่งด่วน และใส่ใจงานจนกว่าลูกค้าจะได้รับงานค่ะ :D หักค่าบริการฟรีแลนซ์จะได้ 913 บาท

ฟรีแลนซ์
ปิ่นปินัทธ์

ถนัดพิมพ์งานทั้งอังกฤษและภาษาไทย จบสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ เป็นฟรีแลนซ์ที่ใส่ใจงานลูกค้าจนกว่าจะสำเร็จ

08/2016
เป็นสมาชิก
75 %
งานสำเร็จ
3 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน