แปลภาษาไทย-อังกฤษ อังกฤษ-ไทย

รับแปลเอกสารทั่วไป เอกสารวิชาการ บทความ ข่าว ประวัติส่วนตัวประกอบการสมัครงาน ฯลฯ จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ราคาค่าแปลอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นกับความเร่งด่วน ชนิดและความยาวของเอกสาร

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ แปลภาษาไทย-อังกฤษ อังกฤษ-ไทย

  • 1. ส่งไฟล์ต้นฉบับเพื่อพูดคุยตกลงรายละเอียดของงานรวมทั้งราคา
  • 2. เริ่มต้นงานหลังจากที่ผู้ว่าจ้างชำระเงินแล้วเต็มจำนวน
แพ็กเกจ
อัตราค่าจ้างแปลอังกฤษเป็นไทย
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

อังกฤษเป็นไทย ขั้นต่ำ 250 บาทต่อหน้ากระดาษ A4 ขอให้จัดส่งไฟล์ในรูปแบบ .doc และ .pdf ระยะเวลาในการแปลขึ้นอยู่กับจำนวนหน้า และความซับซ้อนของภาษา หากเป็นเอกสารปกติที่มีความยาวไม่เกิน 5 หน้า จะใช้เวลาไม่เกิน 1 วัน

อัตราค่าจ้างแปลไทยเป็นอังกฤษ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ไทยเป็นอังกฤษ ขั้นต่ำ 500 บาทต่อหน้ากระดาษ A4 ขอให้จัดส่งไฟล์ในรูปแบบ .doc และ .pdf ระยะเวลาในการแปลขึ้นอยู่กับจำนวนหน้า และความซับซ้อนของภาษา หากเป็นเอกสารปกติที่มีความยาวไม่เกิน 5 หน้า จะใช้เวลาไม่เกิน 1 วัน

ฟรีแลนซ์
Thanej

จบการศึกษาปริญญาโทจากสหราชอาณาจักร ปัจจุบันรับราชการ ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ก่อนหน้านี้เคยดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) ประจำกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย มีประสบการณ์แปลเอกสาร ไทย-อังกฤษ-ไทย ตลอดช่วงเวลารับราชการ ทั้งรับงานจากภายนอกและงานประจำ

11/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน