ทำโมเดลอาคาร เรนเดอร์ภาพ 3 มิติ

ทำโมเดลอาคารและเรนเดอร์ภาพ 3 มิติ ด้วยโปรแกรม sketchup VRAY Lumion ลูกค้าจะได้รับเป็นไฟล์ภาพ JPEG และ PDF สามารถแก้ไขได้ 3 ครั้ง ราคาเริ่มต้น 3000 บาท ต่องาน ลูกค้าจะได้ภาพเรนเดอร์ภายนอก 3 ภาพ และภายใน 2 ภาพ(เรนเดอร์เพิ่มภาพละ 500 บาทต่อภาพ) ระยะเวลาทำงานเริ่มต้น 5 วัน ขึ่นอยู่กับขนาดและรายละเอียด ความซับซ้อนของงาน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ทำโมเดลอาคาร เรนเดอร์ภาพ 3 มิติ

  • 1. 1. รับบรีฟจากลูกค้า ขนาดพื้นที่หน้างาน ระยะ ขอบเขตต่างๆอย่างชัดเจน ภาพตัวอย่าง Concept / Mood&Tone ที่ลูกค้าต้องการ
  • 2. 2. แจกแจงข้อมูล รายละเอียด ภาพอ้างอิง จากทางลูกค้า
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ภาพเรนเดอร์ 3 มิติ ภายใน-ภายนอกอาคาร เป็นไฟล์ PDF และ JPEG

ฟรีแลนซ์
พิงค์

สถาปนิก / รับออกแบบ / เขียนแบบ / สถาปัตยกรรม / รับออกแบบภายใน / RENDER ภาพ 3 มิติ

03/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน