ออกแบบอาคาร ภาพเรนเดอร์ 3 มิติ ทำแบบก่อสร้างและขอนุญาตก่อสร้างอาคาร

รับออกแบบอาคารและออกแบบภายใน อาคารบ้านพักอาศัย อาคารสาธารณะ รีโนเวทอาคารเดิม เรนเดอร์ภาพ 3 มิติ ( autocad, sketchup, lumion, vray for sketchup) ทำแบบเพื่อขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ประกอบด้วยแบบสถาปัตยกรรม แบบวิศวกรรมโครงสร้าง แบบวิศวกรรมไฟฟ้า แบบวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้าง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบอาคาร ภาพเรนเดอร์ 3 มิติ ทำแบบก่อสร้างและขอนุญาตก่อสร้างอาคาร

  • 1. รับข้อมูลรายละเอียดความต้องการจากลูกค้า สรุปขอบเขตงานออกแบบ และนำเสนอราคาค่าออกแบบ
  • 2. ขั้นตอนการทำแบบร่าง แก้ไขได้ 4 ครั้ง โดยนำเสนอรูปแบบของอาคารประกอบด้วยภาพเรนเดอร์ 3 มิติ และแปลนอาคาร *จำนวนครั้งในการแก้ไขสามารถเพิ่มลดได้ตามความเหมาะสม
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 45 วัน

- แบบร่าง 4 ครั้ง (ไฟล์ PDFและ DWG.) ครั้งที่ 1 การวิเคราะห์พื้นที่โครงการ แปลนพื้น แนวทางการออกแบบ ครั้งที่ 2 แปลนพื้น ภาพ3 มิติ 3 รูป ครั้งที่ 3 แปลนพื้นและภาพ 3 มิติ 4 รูป ครั้งที่ 4 แปลนพื้นและภาพ 3 มิติ ทุกมุมของโครงการ *จำนวนครั้งการทำแบบร่าง สามารถปรับได้ตามความเหมาะสม* - แบบก่อสร้างและแบบขออนุญาตอาคาร(ไฟล์ PDFและDWG) ประกอบด้วย แบบสถาปัตยกรรม แบบวิศวกรรมโครงสร้าง แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและการสื่อสาร แบบวิศวกรรมสุขาภิบาล -ทำเอกสารขออนุญาต เพื่อยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารกับสำนักงานเขต

ฟรีแลนซ์
พิงค์

สถาปนิก / รับออกแบบ / เขียนแบบ / สถาปัตยกรรม / รับออกแบบภายใน / RENDER ภาพ 3 มิติ

03/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน