แปลภาษาอังกฤษ-ไทย และไทย-อังกฤษ บทความทางการศึกษา บทความทั่วไป

แปลภาษาเกี่ยวกับงานวิชาการ เปเปอร์ วารสาร บทความ บทคัดย่อ หรืองานแปลทั่วไป มีความถนัดในด้านงานเกี่ยวกับการศึกษา จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนเรศวร กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยเป็นอย่างดี มีประสบการณ์การแปลกับสำนักพิมพ์วัฒนาพาณิชย์และงานแปลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ แปลภาษาอังกฤษ-ไทย และไทย-อังกฤษ บทความทางการศึกษา บทความทั่วไป

  • 1. ลูกค้าส่งไฟล์งานที่ต้องการแปล จากภาษาไทย-อังกฤษ/ อังกฤษ-ไทย ให้ผู้้แปลพิจารณา
  • 2. ผู้แปลตกลงราคาผลงานที่เหมาะสม และกำหนดระยะเวลาการทำงานให้แก่ลูกค้า
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ราคาค่าแปล 250 บาท/หน้า ส่งไฟล์งานเป็น word, pdf

ฟรีแลนซ์
Pimploy

นิสิตปริญญาโท วิชาเอกภาษาอังกฤษ รับงานแปลภาษา ทั้งจากภาษาไทย-อังกฤษ และอังกฤษ-ไทย

05/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
4 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน