วาดภาพ Vector Portrait ตามใจคุณ

* วาดโดยโปรแกรม Adobe Illustrator ใช้เวลาในการวาดประมาณ 2-3 วัน โดยอาจใช้เวลามากหรือน้อยกว่า ขึ้นอยู่กับรายละเอียดและความต้องการของลูกค้า สามารถพูดคุยต่อรองกันได้ค่ะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ วาดภาพ Vector Portrait ตามใจคุณ

  • 1. ลูกค้าส่งรูปที่ต้องการวาดให้โดยมีความละเอียดที่ชัดเจน
  • 2. ลูกค้าระบุจำนวนคน สีของพื้นหลัง โทนของภาพ ข้อความที่ต้องการ ชนิดของไฟล์ และขนาดของรูปภาพ เช่น A3, A4
แพ็กเกจ
รูปเดี่ยวโดนใจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ได้รูปภาพเดี่ยวจำนวน 1 รูป โดยสามารถเลือกใส่พื้นหลัง โทนสีของภาพ และข้อความเพิ่มเติมได้ สามารถเลือกขนาดของรูปภาพ และแก้ไขงานได้ 1-2 ครั้ง ส่งมอบงานเป็นไฟล์ดิจิทัล .jpg .png หรือไฟล์อื่นที่ลูกค้าต้องการ

รูปคู่สุดคุ้ม
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

ได้รูปภาพคู่จำนวน 1 รูป โดยสามารถเลือกใส่พื้นหลัง โทนสีของภาพ และข้อความเพิ่มเติมได้ สามารถเลือกขนาดของรูปภาพ และแก้ไขงานได้ 1-2 ครั้ง ส่งมอบงานเป็นไฟล์ดิจิทัล .jpg .png หรือไฟล์อื่นที่ลูกค้าต้องการ

ฟรีแลนซ์
มัลลิกา

- ทำงานเสริมหลังทำงานประจำ และในช่วงวันหยุด - ลูกค้าสามารถบอกความต้องการได้ว่าต้องการแบบไหน - สามารถปรับเปลี่ยนได้ 2 ครั้ง และสามารถคุยกันได้ค่า

08/2016
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
46 ครั้ง
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน