" รับออกแบบตกแต่งร้านค้าและสร้าง BRANDING "

4
ขายได้ 1 ครั้ง

1. ลูกค้าอธิบายรายละเอียดงานและความต้องการทั้งหมด รวมถึงสไตล์งานที่ต้องการ 2. ลูกค้าส่งขนาดร้าน / บ้าน ฯลฯ มาให้ผู้ออกแบบ 3. ผู้ออกแบบเริ่มทำงานออกแบบ แบบร่าง ครั้งที่ 1 เป็น 3D Model พร้อมภาพ Perspective ให้ดูภาพรวมทั้งหมด 4. ลูกค้าคอมเมนท์ปรับแก้ไขแบบร่างครั้งที่ 1 5. ผู้ออกแบบ ทำการแก้ไขงานตามคอมเมนท์ ทั้งหมด ไม่เกิน 3 ครั้ง หลังจากนั้นหากมีแก้ไข จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตามตกลง 6. หลังจากสรุปงานขั้นสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว ผู้ออกแบบจะทำการเขียนแบบก่อสร้างเพื่อส่งมอบให้ลูกค้า รายละเอียดราคาเพิ่มเติม ราคาคิดเป็นตารางเมตรของพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมด 1. ส่วนงานออกแบบ คิดราคา ตารางเมตรละ 600-1,000 บาท (ขึ้นอยู่กับงาน) 2. ส่วนงานเขียนแบบ คิดราคา แผ่นละ 700 บาท 3. ส่วนงานประมาณราคาค่าก่อสร้าง คิดเป็น % จากมูลค่างานก่อสร้าง

แพ็กเกจ
฿ 5,000
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

ราคาคิดเป็นตารางเมตรของพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมด โดยงานที่รับทำจะมีดังนี้ 1. ออกแบบและทำ 3D model พร้อมภาพ 3 มิติ 2. เขียนแบบก่อสร้าง (รายละเอียดราคา สอบถามผู้ออกแบบเพิ่มเติม) 3. ประมาณราคาค่าก่อสร้าง (รายละเอียดราคา สอบถามผู้ออกแบบเพิ่มเติม)


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!