รับจดทะเบียนบริษัท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกันสังคม เครื่องหมายการค้า

- จดทะเบียนการจัดตั้งห้างหุ้นส่วน บริษัท ทะเบียนพาณิชย์ และอื่นๆ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของห้างหุ้นส่วนและบริษัท - จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ - ขึ้นทะเบียนนายจ้าง ประกันสังคม - จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า - จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร - จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (Trade Mark) - ขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และ Visa - ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว - บริการทำคำรับรองลายมือชื่อและรับรองเอกสารต่างๆ (Notarial Services Attorney) โดยทนายความผู้มีอำนาจ (Notary Public) - ให้บริการคัดหนังสือรับรองบริษัทและเอกสารอื่นๆที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับจดทะเบียนบริษัท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกันสังคม เครื่องหมายการค้า

  • 1. จองชื่อบริษัท ทางอินเตอร์เน็ต ใช้เวลา 1-2 วันทำการจะทราบผลการอนุมัติชื่อว่าชื่อผ่านหรือไม่
  • 2. หลังจากชื่อนิติบุคคลผ่าน จะส่งข้อมูลทั้งหมดที่ลูกค้าต้องจัดเตรียมให้เพื่อกรอกเอกสารสำคัญในการจดทะเบียนนิติบุคคล
แพ็กเกจ
จดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ค่าบริการสำหรับการดำเนินการทุกอย่างข้างต้น ราคาเพียง 3,000 นอกเหนือจากค่าบริการข้างต้นนี้ ทางผู้ให้บริการจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัทให้แก่ DBD อีกจำนวนไม่เกิน 1,600 รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นอยู่ที่ราคา 4,600 บาท

จดทะเบียนตั้งบริษัทจำกัด
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ค่าบริการสำหรับการดำเนินการทุกอย่างข้างต้น ราคาเพียง 4,000 บาท นอกเหนือจากค่าบริการข้างต้นนี้ ทางผู้ให้บริการจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัทให้แก่ DBD อีกจำนวนไม่เกิน 6,000 บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นอยู่ที่ราคา 10,000 บาท

ฟรีแลนซ์
Pimlak

จบเกียรตินิยมอันดับ 1 จากคณะบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ได้เคยทำงานตรวจสอบบัญชีกับบริษัท Big 4 ปัจจุบันเป็นผู้สอบบัญชีรับบัญชีอนุญาต และช่วยธุรกิจครอบครัวทั้งทางด้านการบริหารและบัญชี ทำให้เข้าใจความต้องการของผู้ประกอบการ และอยากเข้ามาช่วยเหลือ ให้คำแนะนำทางด้านภาษีและบัญชี

10/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
44 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน