บัญชีภาษีครบจบที่เดียว ทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี และให้คำปรึกษาด้านบัญชี

บัญชี ภาษี ครบ จบที่เดียว จัดทำบัญชีรายเดือน หรือ จัดทำบัญชีเพื่อปิดงบสิ้นปี พร้อมจัดทำสมุดบัญชีให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบัญชีและกรมสรรพากร ได้แก่ *สมุดรายวันขาย *สมุดรายวันซื้อ *สมุดรายวันรับเงิน *สมุดรายวันจ่ายเงิน *สมุดรายวันทั่วไป *สมุดบัญชีแยกประเภท *ทะเบียนทรัพย์สินถาวร *รายละเอียดประกอบงบการเงินต่างๆ *รายละเอียดลูกหนี้ เจ้าหนี้ จัดทำงบการเงิน ตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือผู้สอบบัญชีภาษีอากร จัดทำแบบฟอร์มการเสียภาษีทุกประเภทที่จำเป็นต่อท่าน ประกันสังคม รายละเอียดราคาเพิ่มเติม • จดทะเบียนบริษัทจำกัด 4,000 บาท • จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด 3,000 บาท • จดทะเบียนบริษัทจำกัด+ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ภพ.20) 5,000 บาท • ขึ้นทะเบียนประกันสังคมนายจ้าง+ลูกจ้าง 5,000 บาท (รวมค่าลงทะเบียนประกันสังคมแบบออนไลน์) • คัดหนังสือรับรองและเอกสารอื่น ๆ ครั้งละ 750 บาท และ อื่นๆ รบกวนขอข้อมูลเพิ่มเติมเป็นรายการไปค่ะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ บัญชีภาษีครบจบที่เดียว ทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี และให้คำปรึกษาด้านบัญชี

  • 1. พูดคุยรายละเอียด ลูกค้าแจ้งรายละเอียดประเภทกิจการพอสังเขป
  • 2. ประเมินราคาและเสนอ/ตกลงราคา
แพ็กเกจ
ทำบัญชี ปิดงบการเงิน และยื่นแบบต่างๆ
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

สำนักงานบัญชีของเรารับทำบัญชียื่นภาษีธรรมดา และเรายังเป็นเหมือนเพื่อนทางธุรกิจของท่าน ในมุมมองของเราที่ผ่านประสบการณ์ธุรกิจมาหลากหลาย ทำให้ท่านเห็นช่องทางหรือมุมมองที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ราคาเริ่มต้น 2500 สำหรับ งานรับทำบัญชีรายเดือน ที่มีรายการตั้งแต่ 0-30 รายการ ราคาเริ่มต้น 8000 สำหรับ งานตรวจสอบบัญชี สำหรับงบการเงินที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหวระหว่างปี(งบเปล่า)

รับจดทะเบียนต่างๆ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- รับจดทะเบียนการจัดตั้งห้างหุ้นส่วน บริษัท ทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนมูลค่าเพิ่ม และอื่นๆ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของห้างหุ้นส่วนและบริษัท - จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม - ขึ้นทะเบียนนายจ้าง ประกันสังคม

ฟรีแลนซ์
Pimlak

จบเกียรตินิยมอันดับ 1 จากคณะบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ได้เคยทำงานตรวจสอบบัญชีกับบริษัท Big 4 ปัจจุบันเป็นผู้สอบบัญชีรับบัญชีอนุญาต และช่วยธุรกิจครอบครัวทั้งทางด้านการบริหารและบัญชี ทำให้เข้าใจความต้องการของผู้ประกอบการ และอยากเข้ามาช่วยเหลือ ให้คำแนะนำทางด้านภาษีและบัญชี

10/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
10 ครั้ง
ขายได้
2 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน