ออกแบบภายใน/3D perspective/ แบบก่อสร้าง /ที่ปรึกษาในด้านงานก่อสร้าง

ให้บริการงานทางด้านออกแบบตกแต่งภายในและภายนอก ตามความต้องการของทางลูกค้าเป็นหลัก โดยเริ่มจาก 1. การวางรูปแบบผังเฟอร์นิเจอร์ให้มีความเหมาะสมตอบสนองการใช้งาน 2. การจัดทำแบบ3D perspective เพื่อให้เห็นภาพบรรยากาศในแต่ละพื้นที่ 3. การเลือกวัสดุที่เหมาะสมกับการใช้งานแต่ละประเภท 4. การระบุรายการShopping List เฟอร์นิเจอร์ลอยตัวต่างๆให้สะดวกในการจัดซื้อ 5. การทำรายละเอียดแบบสำหรับดำเนินการก่อสร้าง (Construction Drawing) 6. การช่วยประเมินราคาให้อยู่ในงบประมาณของทางลูกค้า

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบภายใน/3D perspective/ แบบก่อสร้าง /ที่ปรึกษาในด้านงานก่อสร้าง

  • 1. พูดคุยเพื่อเข้าใจเนื้อหางาน (รับBrief)
  • 2. สรุปขอบเขตการทำงาน + timeline สำหรับการส่งงานในแต่ละขั้นตอน
แพ็กเกจ
Design Concept + Furniture Layout ( พื้นที่ขนาด 25sq.m)
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

1. ภาพบรรยากาศ (3 D rendering) จำนวน 2-3 ภาพ (.jpg) 2. ผังเฟอร์นิเจอร์ (Furniture Layout) จำนวน 1ไฟล์ (.dwg) 3. ไฟล์นำเสนอสรุปแนวทางการออกแบบ (Presentation file) จำนวน 1 ไฟล์(.pdf)

Design Concept + Detailed Drawing ( พื้นที่เริ่มต้นที่ 25sq.m)
ระยะเวลาในการทำงาน 20 วัน

1. ภาพบรรยากาศ (3 D rendering) จำนวน 2-3 ภาพ (.jpg) 2. ผังเฟอร์นิเจอร์/ผังงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง +แบบขยายงานเฟอร์นิเจอร์ Built-In (Detailed Drawing) จำนวน 1ไฟล์ (.dwg) 3. ไฟล์นำเสนอสรุปแนวทางการออกแบบ (Presentation file) จำนวน 1 ไฟล์(.pdf)

รับเขียนแบบงาน Built-In Furniture ( พื้นที่เริ่มต้นที่ 25sq.m)
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

1.ไ ฟล์งานเขียนแบบ (.dwg) จำนวน 1ไฟล์ 2. ไฟล์plot งานเขียนแบบ (.pdf) จำนวน 1ไฟล์ *ราคาเริ่มต้นแผ่นละ 500 บาท

ฟรีแลนซ์
Pornpilart

เป็นมัณฑนากรในสายงานออกแบบตกแต่งภายใน 12 ปี มีประสบการณ์ในด้านออกแบบภายในและงานปรับปรุงรีโนเวทบ้านพักอาศัย/ Retail/ โรงแรม และโครงการอื่นๆ วิเคราะห์และออกแบบโดยคำนึงถึงความเหมาะสมในการใช้งาน ความสวยงามและตรงความต้องการตามความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ยินดีให้คำปรึกษาและบริการลูกค้าทุกท่าน

03/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน