รับจ้างแปลเอกสาร ไทย - อังกฤษ , อังกฤษ - ไทย

รับแปลเอกสาร ไทย-อังกฤษ อังกฤษ-ไทย

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับจ้างแปลเอกสาร ไทย - อังกฤษ , อังกฤษ - ไทย

  • 1. 1. ผู้ว่าจ้างส่งงานมาให้ฟรีแลนซ์เพื่อดูรายละเอียดความยากง่ายของงาน ฟรีแลนซ์กำหนดวันส่งงานให้ผู้ว่าจ้าง ฟรีแลนซ์เสนอราคางานให้ผู้ว่าจ้าง
  • 2. 2. ฟรีแลนซ์เริ่มงานทันทีที่ผู้ว่าจ้างชำระเงิน หรือสถานะบนแชทเปลี่ยนเป็น “เริ่มทำงาน”
แพ็กเกจ
ไทยแปลอังกฤษ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

แพ็กเกจ ที่ 1 ไทยแปลอังกฤษ 1. ราคาอยู่ที่หน้าละ 250 บาท ต่อ 400 คำ ต่อ 1 หน้า ถ้ามี 4 หน้าขึ้นไปเหลือหน้าละ 230 บาท มี 10 หน้าขึ้นไปเหลือ หน้าละ 200 บาท สามารถแก้ไขงานได้ตลอดจนกว่าผู้ว่าจ้างจะพอใจโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ยกเว้นในกรณีผู้ว่าจ้างแก้ไขต้นฉบับ หรือ กดอนุมัติงานไปแล้ว 2. รูปแบบเอกสารมาตรฐาน Time New Roman ขนาดตัวอักษร 11 3. ส่งงานมนรูปแบบของ file word หรือ PDF 4. ต้องการการด่วนภายใน 3 ชั่วโมง ราคาหน้าละ 400 บาท ต่อ 400 คำ ต่อ 1 หน้า

อังกฤษแปลไทย
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

แพ็กเกจ ที่ 2 อังกฤษแปลไทย 1. ราคาอยู่ที่หน้าละ 250 บาท ต่อ 400 คำ ต่อ 1 หน้า ถ้ามี 4 หน้าขึ้นไปเหลือหน้าละ 230 บาท มี 10 หน้าขึ้นไปเหลือ หน้าละ 200 บาท สามารถแก้ไขงานได้ตลอดจนกว่าผู้ว่าจ้างจะพอใจโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ยกเว้นในกรณีผู้ว่าจ้างแก้ไขต้นฉบับ หรือ กดอนุมัติงานไปแล้ว 2. รูปแบบเอกสารมาตรฐาน Angsana New ขนาดตัวอักษร 16 3. ส่งงานมนรูปแบบของ file word หรือ PDF 4. ต้องการการด่วนภายใน 3 ชั่วโมง ราคาหน้าละ 400 บาท ต่อ 400 คำ ต่อ 1 หน้า

ฟรีแลนซ์
Pimonpun

เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว แต่ชอบใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ชอบใช้ภาษาอังกฤษ ในการ ฟัง พูด อ่าน เขียน เลยอยากจะให้ทักษะที่มีอยู่มาหารายได้เพิ่ม

06/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน