บริการ-ออกแบบตกแต่งถายใน / Interior Design / 3D Presentation / เขียนแบบ - ถอดแบบผลิต

ออกแบบโดยดูแลตั้งแต่ Concept Design A : ออกแบบแนวความคิดรวมของ Shop ( Concept Design ) B : วางแผนผังพื้นที่การใช้งาน ( Planning ) C : ออกแบบรูปร่างลักษณะของงาน ( Perspective )

รายละเอียดเพิ่มเติม

Rendering ภาพอย่างเดียว ไม่รวมขึ้นโมเดล เริ่มต้นที่ภาพละ1,000 บาท

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ บริการ-ออกแบบตกแต่งถายใน / Interior Design / 3D Presentation / เขียนแบบ - ถอดแบบผลิต

  • 1. รับบรีฟ / ตกลงสัญญา / ตกลงราคา / เริ่มทำงาน ฯ
  • 2. ส่งงานให้ลูกค้า / ยังไม่ชอบแบบฯ ปรับแบบ ได้ 1-2 ครั้ง และส่งงานรอบสุดท้าย
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

สิ่งที่ต้องใช้ประกอบการทำงาน - Plan (และ drawing อื่นๆ เช่น section/elevation ถ้ามี) เป็นไฟล์ Autocad หรือ Pdf ที่มี dimension บอกระยะชัดเจน - Sketch อธิบายงาน หรือ รายละเอียดของงาน - สี/วัสดุ - ภาพตัวอย่างสไตล์+มูดโทนที่อยากได้ (ถ้ามี)

ฟรีแลนซ์
studio

ปริญญาตรี : สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับงาน PERSPECTIVE 3D, SKETCHUP, งานสถาปัตยกรรม,ตกแต่งภายใน,อีเวนท์,นิทรรการ และอื่นๆ

02/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน