รับพัฒนา CHATBOT สำหรับ Facebook และ LINE

พัฒนา CHATBOT ด้วย Dialogflow สำหรับ Facebook และ LINE สามารถตอบคำถามด้วย ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ หรือ Flex (สำหรับ LINE) รับพัฒนา CHATBOT เพื่อเชื่อมต่อกับเว็บแอปพลิเคชั่นหรือ LINE LIFF โดยสามารถเชื่อมต่อกับระบบเดิมของท่าน หรือพัฒนาใหม่เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพัฒนา CHATBOT สำหรับ Facebook และ LINE

  • 1. แจ้งรายละเอียดและความต้องการ
  • 2. กำหนดขอบเขตงาน ประเมินราคา และระยะเวลาในการพัฒนา
แพ็กเกจ
BOT - Beginer
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

เหมาะสำหรับต้องการระบบตอบคำถามทั่วไป พัฒนาด้วย Dialogflow เชื่อมต่อกับ Facebook หรือ LINE

BOT - Advance
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

ราคาเริ่มต้นที่ 10,000บาท (ราคาขึ้นอยู่กับขอบเขตของงาน) พัฒนาด้วย Dialogflow, NodeJS โดยระบบสามารถดึงข้อมูลด้วย API ของ Facebook, LINE หรือ API อื่นๆ เพื่อนำไปใช้งานหรือเรียกข้อมูลและตอบข้อความตามต้องการ

BOT - Web Application
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

ราคาเริ่มต้นที่ 25,000บาท (ขึ้นอยู่กับขอบเขตของงาน) พัฒนา CHATBOT พร้อม Web Application หรือ LINE LIFF (สำหรับ LINE) เพื่อเชื่อมต่อระบบตามความต้องการของลูกค้า พัฒนาด้วย Dialogflow, VueJS, ReactJS, NodeJS ตามตกลง

ฟรีแลนซ์
Photiwat

มีประสบการณ์การพัฒนาเว็บแอบพลิชั่นด้วยภาษา HTML, CSS, JavaScript, Vue, React, NodeJS โดยสามารถทำได้ทั้ง Frontend และ Backend

06/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
4 ครั้ง
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน