วางแผนการเงินส่วนบุคคลแบบองค์รวม

วางแผนการเงินส่วนบุคคล ขั้นตอนที่ 1 : พูดคุยถึงวัตถุประสงค์และขอบเขตการวางแผน ขั้นตอนที่ 2 : พูดคุยรายละเอียดเพื่อเก็บข้อมูล ขั้นตอนที่ 3 : รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ขั้นตอนที่ 4 : นำเสนอข้อมูลแผนและส่งมอบงาน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ วางแผนการเงินส่วนบุคคลแบบองค์รวม

  • 1. พูดคุยถึงวัตถุประสงค์และขอบเขตการทำงาน
  • 2. พูดคุยเก็บข้อผู้รับคำปรึกษา
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

รายงานวิเคราะห์สถานะการเงินในปัจจุบัน งบกระแสเงินสดในปัจจุบัน คำแนะนำการวางแผนในระยะสั้นและระยะยาว การวางแผนทำอย่างไรจึงจะบรรลุเป้าหมาย รวมถึงการแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า

ฟรีแลนซ์
พรทิพย์

ตัวแทนผู้ให้บริการวางแผนการเงินภายใต้ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต มีใบอนุญาติ รับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยมีความรู้ความสามารถในการให้บริการครอบคลุมด้านการวางแผนการเงินและวางแผนประกันแบบครบวงจร

07/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน