บริการรับทำ SEO ( รับประกันอันดับ )

** บริการรับทำ SEO ของเราเป็นอย่างไร ? ** - เมื่อตกลงใช้บริการให้ลูกค้าชำระเฉพาะค่าบริการทำอันดับเมื่อเริ่มดำเนินการกับทาง Fastwork เท่านั้น - ทางฟรีแลนซ์จะดำเนินการปรับแต่งเว็บไซต์ให้รองรับกับการจัดทำ SEO ( ฟรี ไม่คิดค่าใช้จ่าย ) - ทางฟรีแลนซ์จะดำเนินการจัดทำ SEO ให้ติดอันดับ ภายในระยะเวลาที่กำหนด - หากครบกำหนดระยะเวลาแล้ว ทางฟรีแลนซ์ยังไม่สามารถทำให้เว็บไซต์ติดอันดับตามที่ตกลงได้ ลูกค้าสามารถแจ้งขอยกเลิกงานได้ - กรณีที่ทางฟรีแลนซ์สามารถทำ SEO ติดอันดับตามข้อตกลงติดต่อกันเป็นระยะเวลา 7 วัน ให้ถือว่างานนั้น สำเร็จบรรลุตามข้อตกลง ทางฟรีแลนซ์จะเก็บค่าบริการทำอันดับเมื่อเริ่มดำเนินการทันที - หลังจากที่ติดอันดับ ทางฟรีแลนซ์มีบริการดูแลรักษาอันดับ SEO ให้แก่เว็บไซต์ลูกค้าโดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือน (จากยอดเดียวกันที่เคยชำระ) กรณีรอบเดือนไหนอันดับตกรวมกันมากกว่า 7 วัน ในรอบเดือนนั้นไม่คิดค่าบริการ *** หมายเหตุการให้บริการ *** - การคิดค่าบริการ และให้บริการตามสัญญาจะแยกตามคีย์เวิร์ด - ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการรักษาอันดับรายเดือนหรือไม่ก็ได้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ บริการรับทำ SEO ( รับประกันอันดับ )

  • 1. ลูกค้าแจ้งชื่อเว็บไซต์ และ คีย์เวิร์ด ที่ต้องการจัดทำ SEO
  • 2. รอฟรีแลนซ์วิเคราะห์เว็บไซต์ คีย์เวิร์ด และประเมินค่าบริการเมื่อทำอันดับ
แพ็กเกจ
บริการรับทำ SEO รับประกันอันดับ TOP 5 ( 1 - 5 )
ระยะเวลาในการทำงาน 180 วัน

- การรับประกันอันดับ SEO Ranking TOP 5 ( 1 - 5 ) Google.com ( ประเทศไทย ) - ระยะเวลาในการทำ 180 วัน หรือ 6 เดือน - บริการปรับแต่งเว็บไซต์ให้รองรับ SEO On-Page Optimization ( ฟรี ) - บริการจัดทำ SEO ให้ติดอันดับตาม Package หรือข้อตกลง ภายในระยะเวลาที่กำหนด - หากครบกำหนด ไม่สามารถทำให้ติดอันดับตามที่ตกลงไว้ได้ สามารถแจ้งยกเลิกงานได้ - มีบริการรักษาอันดับรายเดือน กรณีรอบเดือนไหนมีปัญหาอันดับตกรวมกันมากกว่า 7 วัน ในรอบเดือนนั้นไม่คิดค่าบริการ - มีรายงานอันดับ SEO Ranking Report ส่งให้ทุกวันทาง Email

บริการรับทำ SEO รับประกันอันดับ TOP 10 ( 1 - 10 )
ระยะเวลาในการทำงาน 120 วัน

- การรับประกันอันดับ SEO Ranking TOP 10 ( 1 - 10 ) Google.com ( ประเทศไทย ) - ระยะเวลาในการทำ 120 วัน หรือ 4 เดือน - บริการปรับแต่งเว็บไซต์ให้รองรับ SEO On-Page Optimization ( ฟรี ) - บริการจัดทำ SEO ให้ติดอันดับตาม Package หรือข้อตกลง ภายในระยะเวลาที่กำหนด - หากครบกำหนด ไม่สามารถทำให้ติดอันดับตามที่ตกลงไว้ได้ สามารถแจ้งยกเลิกงานได้ - มีบริการรักษาอันดับรายเดือน กรณีรอบเดือนไหนมีปัญหาอันดับตกรวมกันมากกว่า 7 วัน ในรอบเดือนนั้นไม่คิดค่าบริการ - มีรายงานอันดับ SEO Ranking Report ส่งทุกวันทาง Email

ฟรีแลนซ์
Piya

บริการรับทำการตลาดด้าน Search Engine Optimization ( SEO ) โดยเฉพาะ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทำงานสายนี้มามากกว่า 5 ปี

02/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
9 ครั้ง
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน