จัดทำเอกสารจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท หจก.บริการทั่วประเทศ

งานบริการจดทะเบียนจัดตั้ง 1.ขอข้อมูลเกี่ยวกับกิจการที่จะจัดตั้ง 2.จองชื่อกิจการ 3.จัดทำตรายางและจัดทำเอกสารสำหรับจดจัดตั้ง 4.ส่งเอกสารให้หุ้นส่วนทุกท่านลงนาม 5.ลูกค้านำไปจดทะเบียนที่กรมพัฒนาฯ หรือให้เราดำเนินการให้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ จัดทำเอกสารจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท หจก.บริการทั่วประเทศ

  • 1. สอบถามและคุยรายละเอียดและขอบเขตของงานที่ต้องจัดทำ
  • 2. ส่งใบเสนอราคา และใบตอบรับการจ้างงาน
แพ็กเกจ
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท โดยเราคอยให้คำแนะนำ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

1.ส่งเอกสารคำแนะนำสำหรับการจัดทำเอกสารจดทะเบียน 2.ส่งไฟล์งานสำหรับจัดทำเอกสารจดทะเบียน 3.ส่งตัวอย่างการจัดทำเอกสารจดทะเบียน 4.ลูกค้าจัดทำเอกสารจดทะเบียน ตรายาง และนำไปยื่นที่กรมพัฒนาด้วยตนเอง

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท และห้างหุ้นส่วนจำกัด ออนไลน์ ลูกค้ายืนยันตัวตนด้วยตนเอง หรือยื่นจดทะเบียนเอง โดยเราจัดทำเอกสารให้
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

1.ลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบให้ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกท่าน 2.ส่งเอกสารยืนยันตัวตนให้ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกท่านเซ็นต์ตามรายชื่อ และนำไปยืนยันตัวตนเองที่กรมพัฒนาหรือยืนยันตัวตนออนไลน์ 3.เราดำเนินการยื่นจดทะเบียนกิจการทางออนไลน์ 4.ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกท่านลงนามอิเล็คทรอนิค ในระบบ 5.ดำเนินการจดทะเบียนออนไลน์ขั้นตอนต่อไปและส่งเอกสารการชำระค่าธรรมเนียมกรมพัฒนาให้ลูกค้าชำระเอง 6.กรมพัฒนาจะจัดส่งเอกสารการจดทะเบียนให้กิจการ 7.แบบกระดาษ เราจองชื่อและจัดทำเอกสารจดทะเบียนให้ทั้งหมดและลูกค้านำไปยื่นด้วยตนเองทีกรมพัฒนา

จดทะเบียนบริษัท หจก. โดยเราดำเนินการให้ทั้งหมด
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

1.จองชื่อ และจัดทำเอกสารจดทะเบียน และตรายาง 2.ส่งให้ผู้มีอำนาจ เซ็นต์ชื่อและประทับตรา และส่งให้เราดำเนินการให้ แบบออนไลน์หรือแบบกระดาษ 3.ดำเนินการยื่นที่กรมพัฒนาฯ 4.จัดส่งเอกสารสำหรับการจดทะเบียนจัดตั้งให้ลูกค้า (ค่าบริการส่วนนี้ ไม่รวมค่าธรรมเนียมกรมพัฒนา+ตรายาง ลูกค้าต้องชำระเอง)

ฟรีแลนซ์
phichayaaccount

เคยทำสำนักงานบัญชีและตรวจสอบบัญชีมากกว่า 10 ปี เคยทำบัญชีและตรวจสอบมากกว่า 100 บริษัท ประสบการณ์ทำงานทั้งหมดเกือบ 20 ปี

11/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน