รับออกแบบ สติ๊กเกอร์ไลน์

กำหนดรายะเอียด - รายละเอียดเกี่ยวกับงาน - สีที่ไม่ชอบ - แอคชั่นที่ควรจะมี - ภาษา การส่งงาน - รูปตัวอย่าง 5 รูป ( 1-3 วัน ) - ปรับแก้ไขรูปตัวอย่าง (1 วัน ) - ส่งผลงานชุดแรก 20 รูป (3-5 วัน) - ส่งผลงานชุดที่สอง 20 รูป (3-5 วัน) ส่งมอบงาน - 40 รูป + 3 (รูปหน้าปก รูปทัมแนล รูปขนาดย่อ)

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

แก้ไขงานได้ไม่เกิน 3 ครั้ง (อ้างอิงจากรูปตัวอย่างแรก) ส่งมอบงานผ่าน Google Drive ( https://drive.google.com )

ฟรีแลนซ์
Phichaiyuth

รับ ออกแบบ งานดีไซน์ ออกแบบเว็ปไซต์ และ อินโฟกราฟฟิค โลโก้ สิ่งพิมพ์ วาดการ์ตูน แอนิเมชั่น

06/2016
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน