รับเขียนแบบ-ออกแบบ บ้าน/อาคาร/ร้านอาหาร ขนาดเล็ก

**** รับออกแบบบ้าน/อาคารขนาดเล็ก/ร้านอาหาร/ร้านกาแฟ/รีโนเวทบ้าน/อาคาร/หรือห้อง ขนาดเล็ก - เขียนแบบ-ออกแบบ ด้วยโปรแกรม CAD และขึ้น 3 D ด้วยโปรแกรม SKETCH UP รายละเอียดเพิ่มเติม 1.ผังพื้น (แปลนทุกชั้น) 2.รูปตัด 3.รูปด้าน 4.ภาพ PRESPECTIVE ภายนอก 1-2 ภาพ 5.ภาพ PRESPECTIVE ภายใน 2-4 ภาพ 6.ตัว material วัสดุที่ใช้ในตัวโครงการ 7.แบบก่อสร้าง **** RENDER 3 D - ตัวงานจะเป็น 4k ขึ้นไป - ขนาดภาพ สามารถเลือกได้ฟรี l HD 1280x720 l FULLHD 1920x1080 l UITRA 3840x2160 l - เลือกสกุลของไฟล์ได้ png , jpan , pdf

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเขียนแบบ-ออกแบบ บ้าน/อาคาร/ร้านอาหาร ขนาดเล็ก

  • 1. คุยรายละเอียดงานขอบเขตการทำงานเบื้องต้น
  • 2. วางแผนการทำงาน
แพ็กเกจ
ออกแบบ+MODEL 3D ภายนอกและภายใน
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

***ออกแบบบ้าน/อาคาร/ร้านอาหาร/ร้านกาแฟ ขนาดเล็กไม่เกิน 25 ตารางเมตร เกินกว่านี้คิดเพิ่มตรม.ละ 20 - 100 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม 1.ผังพื้น 2.รูปตัด 3.รูปด้าน 4.MODEL 3D แบบละเอียดทั้งภายในและภายนอก (ส่งเป็นไฟล์ SketchUp ) 5.ตัว material วัสดุที่ใช้ในตัวโครงการ (ระยะเวลา 10 -30 วัน)

ออกแบบ+MODEL 3D+PRESPECTIVE ภายนอกและภายใน
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

***ออกแบบบ้าน/อาคาร/ร้านอาหาร/ร้านกาแฟ ขนาดเล็กไม่เกิน 25 ตารางเมตร เกินกว่านี้คิดเพิ่มตรม.ละ 20 - 100 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม 1.ผังพื้น 2.รูปตัด 3.รูปด้าน 4.MODEL 3D แบบละเอียดทั้งภายในและภายนอก (ส่งเป็นไฟล์ SketchUp ) 5.ตัว material วัสดุที่ใช้ในตัวโครงการ RENDER PRESPECTIVE ภายนอกและภายใน - ภายนอก 1-2 ภาพ - ภายใน 2-4 ภาพ - ตัวงานจะเป็น 4k ขึ้นไป - ขนาดภาพ สามารถเลือกได้ฟรี l HD 1280x720 l FULLHD 1920x1080 l UITRA 3840x2160 l - เลือกสกุลของไฟล์ได้ png , jpan , pdf ระยะเวลา 10 - 30 วัน

ออกแบบ+MODEL 3D+PRESPECTIVE+แบบก่อสร้าง
ระยะเวลาในการทำงาน 60 วัน

***ออกแบบบ้าน/อาคาร/ร้านอาหาร/ร้านกาแฟ ขนาดเล็กไม่เกิน 25 ตารางเมตร ถ้าเกิน ตรม.ละ 20 - 100 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม 1.ผังพื้น 2.รูปตัด 3.รูปด้าน 4.MODEL 3D แบบละเอียดทั้งภายในและภายนอก (ส่งเป็นไฟล์ SketchUp ) 5.ตัว material วัสดุที่ใช้ในตัวโครงการ 6.แบบก่อสร้าง RENDER PRESPECTIVE ภายนอกและภายใน - ภายนอก 1-2 ภาพ - ภายใน 2-4 ภาพ - ตัวงานจะเป็น 4k ขึ้นไป - ขนาดภาพ สามารถเลือกได้ฟรี l HD 1280x720 l FULLHD 1920x1080 l UITRA 3840x2160 l - เลือกสกุลของไฟล์ได้ png , jpan , pdf ระยะเวลา 20 - 60 วัน

ฟรีแลนซ์
พิพัฒน์

นาย พิพัฒน์ ทองเรือง นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ

05/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
10 ครั้ง
ขายได้
27 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน