รับขึ้น MODEL 3 D SKETCH UP ตามแบบ / Renderperspective

**** RENDER 3 D - งานภาพ EXTERIOR PERSPECTIVE - งานภาพ INTERIOR PERSPECTIVE - ตัวงานจะเป็น 4k ขึ้นไป - ขนาดภาพ สามารถเลือกได้ฟรี l HD 1280x720 l FULLHD 1920x1080 l UITRA 3840x2160 l - เลือกสกุลของไฟล์ได้ png , jpan , pdf ****ขึ้นโมเดล 3D Sketch up - ขึ้นตามแบบ เริ่มที่ 2,500 บาท - คิดแบบใหม่เพิ่มราคา 3,000

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับขึ้น MODEL 3 D SKETCH UP ตามแบบ / Renderperspective

  • 1. คุยถึงความต้องการของลูกค้า
  • 2. เริ่มทำงานตามความต้องการ
แพ็กเกจ
RENDER PRESPECTIVE EXTERIOR/INTERIOR)
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

RENDER PRESPECTIVE ภายนอก (EXTERIOR) - จำนวน 2 ภาพ - ตัวงานจะเป็น 4k ขึ้นไป - ขนาดภาพ สามารถเลือกได้ฟรี l HD 1280x720 l FULLHD 1920x1080 l UITRA 3840x2160 l - เลือกสกุลของไฟล์ได้ png , jpan , pdf (ระยะเวลา1-5วัน)

RENDER PRESPECTIVE ภายใน (INTERIOR)
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

RENDER PRESPECTIVE ภายนอก (INTERIOR) - จำนวน 4 ภาพ - ตัวงานจะเป็น 4k ขึ้นไป - ขนาดภาพ สามารถเลือกได้ฟรี l HD 1280x720 l FULLHD 1920x1080 l UITRA 3840x2160 l - เลือกสกุลของไฟล์ได้ png , jpan , pdf (ระยะเวลา 1-5 วัน)

Model3D
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

-ขึ้นโมเดลตามแบบ ด้วยโปรแกรม 3D Sketch up -คิดแบบใหม่ 3,000 บาท พร้อมแปลน -ขึ้น 3D Sketch up + RENDER PRESPECTIVE คิดเป็นภาพละ 1,000 บาท (ระยะเวลาทำงาน 3 - 14 วัน )

ฟรีแลนซ์
พิพัฒน์

นาย พิพัฒน์ ทองเรือง นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ

05/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
4 ครั้ง
ขายได้
43 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน