สอน Microsoft Excel เพื่อใช้ในการทำงาน (online) สำหรับระดับเริ่มต้น จนถึงระดับกลาง

การเรียนการสอนจะเน้นไปที่เพื่อการทำงาน รวมถึงการนำไปประยุกษ์ใช้งานต่อ โดยอ้างอิงจากประสบการณ์ทำงานของตัวผู้สอน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ สอน Microsoft Excel เพื่อใช้ในการทำงาน (online) สำหรับระดับเริ่มต้น จนถึงระดับกลาง

  • 1. สอบถามจุดประสงค์ของการเรียน เพื่อวางแผนในการสอน และประเมินระยะเวลาในการเรียน
  • 2. นัดหมายวัน และเวลา ที่เรียน-สอน
แพ็กเกจ
เรียนแบบครั้งเดียว (2 hrs.)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

เรียนแบบเลือกเนื้อหา จะมีการประเมินเนื้อหาที่เรียนก่อน เพื่อประเมินระยะเวลาในการเรียนจริง โดยจะเรียนครั้งละ 2 ชั่วโมง 1 ครั้ง และเพื่อความเข้าใจของผู้เรียน จะมีการบ้านบ้างเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่เรียน ในการเรียนจะแบ่งเป็น 3 ส่วน 1. เรียน/อธิบาย บทเรียน การทำงาน และเงื่อนไข 2. ทำแบบฝึกหัด 3. ตัวอย่าง/สถานการณ์ การใช้งานในการทำงานจริง

เรียนแบบเหมา (10 hrs.)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

การเรียนระยะยาว จะมีการตกลงเนื้อหาที่เรียนก่อน เพื่อประเมินเวลาในการเรียน โดยจะเรียนครั้งละ 2 ชั่วโมง 5 ครั้ง และเพื่อความเข้าใจของผู้เรียน จะมีการบ้านบ้างเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่เรียน ในการเรียนจะแบ่งเป็น 3 ส่วน 1. เรียน/อธิบาย บทเรียน การทำงาน และเงื่อนไข 2. ทำแบบฝึกหัด 3. ตัวอย่าง/สถานการณ์ การใช้งานในการทำงานจริง

ฟรีแลนซ์
ภัทร

ณ ปัจจุบัน ผมทำงานในสาย supply chain เป็นทีม support ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการทำงาน และระบบ โดยส่วนตัวผมชื่นชอบการ coding และ algorithm ผมจึงศึกษาและต่อยอดจนสามารถสร้าง automation tool ที่มีพื้นฐาน มาจาก Excel ได้ ในปัจจุบันผมยังคงศึกษาและพัฒนาตัวเอง มาตั้งเริ่มงานที่แรกจนถึงปัจจุบันนี้ครับ

08/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
46 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน