รับงานพิมพ์ทุกประเภท ทุกรูปแบบ ไทย/อังกฤษ พิมพ์รายงานวิจัย พิมพ์แผนการสอน โครงงานวิทย์-คณิต

รับพิมพ์งานทุกประเภท ไทย/อังกฤษ พิมพ์รายงานวิจัย งานค้นคว้าอิสระ พิมพ์แผนการสอน โครงงานวิทย์-คณิต รับพิมพ์งาน(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ตามตกลงกับลูกค้าด้วย เช่น โปรแกรม Microsoft office ในรูปแบบ Word, Excel, PowerPoint หรือพิมพ์งานจาก รูปภาพถ่าย เป็นต้น   รายละเอียดของงาน พิมพ์รายงานทั่วไป พิมพ์เอกสาร แบบสอบถาม แบบประเมินต่างๆ พิมพ์บทคัดย่อ พิมพ์งานวิจัย พิมพ์วิทยานิพนธ์ วิจัยในชั้นเรียน พิมพ์แผนการสอน พิมพ์หนังสือต่าง ๆ พิมพ์ข้อสอบ (กราฟ ตาราง แผนภูมิ แผนผัง) พิมพ์สูตรคณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี หรืออื่นๆ รายงานวิชาการ รายงานการประชุม สัมมนา เป็นต้น

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับงานพิมพ์ทุกประเภท ทุกรูปแบบ ไทย/อังกฤษ พิมพ์รายงานวิจัย พิมพ์แผนการสอน โครงงานวิทย์-คณิต

  • 1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดของงาน
  • 2. ฟรีแลนด์เสนอราคา
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

อัตราค่าบริการมีให้เลือก 3 รูปแบบ แบบที่ 1 งานพิมพ์ภาษาไทยราคาหน้าละ 7 บาท (งานด่วน 9 บาท) งานด่วนมาก 10-15บาท แบบที่ 2 งานพิมพ์ภาษาอังกฤษราคาหน้าละ 8 บาท(งานด่วน 10 บาท) งานด่วนมาก 12-16บาท แบบที่ 3 งานพิมพ์และบันทึกข้อมูลลง excel เช่นข้อสอบ แบบสำรวจ แบบสอบถาม คิดเป็นชุดชุดละ 20 บาท (ชุดละไม่เกิน 10 หน้า) สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับเป็นไฟล์รูปแบบ Word, Excel, PowerPoint ส่งทางอีเมล์ ** รับแก้ไขงานฟรีให้ 1 ครั้ง**

ฟรีแลนซ์
tong

ชื่อตองค่ะตอนนี้ทำงานเป็นนักวิเคราะห์แผน นโยบาย นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัย เป็นล่ามบ้าง และสอนหนังสือด้วยค่ะ ช่วยพิจารณาจ้างงานด้วยน่ะค่ะ จะทำงานอย่างเต็มที่ค่ะ

07/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน