รับพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ ด้วย PHP (Laravel/CI), Javascript (NodeJS/ VueJS, NuxtJs)

รับพัฒนา และออกแบบไซต์ แก้ไขปัญหาระบบ ทุกประเภท ด้วยภาษา PHP (Laravel /CI ), Javascript (NodeJs/ VueJs/ NuxtJs)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ ด้วย PHP (Laravel/CI), Javascript (NodeJS/ VueJS, NuxtJs)

  • 1. สอบถามและ เก็บความต้องการ
  • 2. ประเมินเวลา และค่าใช้จ่าย
แพ็กเกจ
พัฒนาระบบ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ระบบ และ Source Code ของะบบทั้งหมด - แก้ไขตามขอบเขตของงานได้ 3 ครั้ง - ครั้งที่ 4 คิดตามความยากง่ายของ สิ่งที่ต้องการ -

แก้ไข BUG
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

แก้ไขโค้ด PHP HTML JS CSS ตามตวามต้องการ - แก้ปัญหา Bug เว็บ PHP (Laravel/ CI ) , JS (VanilaJS, VueJS, NuxtJS) หรือ ปรับทำงานให้เป็นตามตามที่ต้องการ - เพิ่มฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติม

ฟรีแลนซ์
ปฏิภาณ

เป็นฟรีแลนซ์ รับพัฒนาเว็บไซต์ออนไลน์ทุกรูปแบบ - ออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์ Wordpress + Woo commerce - พัฒนา web application ด้วยภาษา PHP (CI, Laravel)

01/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
15 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน