รับวาดภาพประกอบ อาหาร สิ่งของ สินค้า และผลิตภัณฑ์ สไตล์ภาพเหมือน แบบ Semi-Realistic

รับวาดภาพประกอบ อาหาร สิ่งของ สินค้า และผลิตภัณฑ์ สไตล์ภาพเหมือน แบบ Semi-Realistic ในแบบ Digital Painting ด้วยแอพ Procreate - ไม่รับวาดงานที่มีต้นแบบละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น - รูปต้นแบบจะต้องเป็นภาพลิขสิทธิ์ของลูกค้า หรือรูปภาพที่ลูกค้าถ่ายภาพเอง เท่านั้น ส่งมาเป็นต้นแบบสำหรับการวาด - ราคาไม่รวมการถ่ายรูป จัดฉาก ภาพต้นแบบ สำหรับการวาด - ภาพต้นแบบที่ลูกค้าส่งมาให้วาด ต้องมีความละเอียดสูง เพื่อที่จะสามารถวาดตามได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

หากต้องการให้วาดพื้นหลัง Background ต้องคิดราคาเพิ่มอีก 1000 บาท จนไปถึง 3000 บาท ขึ้นอยู่กับรายละเอียดพื้นหลังว่ามีมากน้อยเพียงใด และระยะเวลาในการทำงานต้องนานขึ้นจากเดิมอีกประมาณ 3 - 5 วัน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับวาดภาพประกอบ อาหาร สิ่งของ สินค้า และผลิตภัณฑ์ สไตล์ภาพเหมือน แบบ Semi-Realistic

  • 1. คุยรายละเอียดสิ่งที่ต้องการให้วาด และลูกค้าส่งภาพต้นแบบ reference มาให้ดูก่อน
  • 2. ส่งตัวอย่างร่างลายเส้นภาพคร่าว ๆ ตามภาพต้นแบบ reference
แพ็กเกจ
วัตถุเดียวชิ้นเดียว แบบ isolated ขนาด A4
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- วัตถุเดียวชิ้นเดียว แบบ isolated บนพื้น background ขาว/สีเดียว (ไม่นับวัตถุที่รวมกันเป็นกลุ่ม หรือ วัตถุจริงต้นแบบขนาดใหญ่ กว้างxยาวxสูง เกินกว่า 30 ซม.) - ขนาดผลงานที่วาด อยู่ในพื้นที่ไม่เกิน A4 โดยเนื้องานที่วาดจริง ประมาณ 2 ใน 3 ของพื้นที่ A4 โดยมีพื้นที่ขาว/สีเดียวล้อมรอบงาน - ความละเอียด 300 dpi A4 - ไฟล์สำเร็จแล้วที่ส่งให้เป็น Jpeg เท่านั้น (เนื่องจากไฟล์งาน Procreate ที่ใช้ในขั้นตอนวาด อาจจำเป็นต้องรวม Layer เพื่อให้สามารถใช้งานแอพที่วาดได้ต่อไป เพราะแอพมีการ Limit จำนวน Layer จำกัด)

วัตถุเดียวชิ้นเดียว แบบ isolated ขนาด A3
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

- วัตถุเดียวชิ้นเดียว แบบ isolated บนพื้น background ขาว/สีเดียว (ไม่นับวัตถุที่รวมกันเป็นกลุ่ม หรือ วัตถุจริงต้นแบบขนาดใหญ่ กว้างxยาวxสูง เกินกว่า 30 ซม.) - ขนาดผลงานที่วาด อยู่ในพื้นที่ไม่เกิน A4 โดยเนื้องานที่วาดจริง ประมาณ 2 ใน 3 ของพื้นที่ A3 โดยมีพื้นที่ขาว/สีเดียวล้อมรอบงาน - ความละเอียด 300 dpi A3 - ไฟล์สำเร็จแล้วที่ส่งให้เป็น Jpeg เท่านั้น (เนื่องจากไฟล์งาน Procreate ที่ใช้ในขั้นตอนวาด อาจจำเป็นต้องรวม Layer เพื่อให้สามารถใช้งานแอพที่วาดได้ต่อไป เพราะแอพมีการ Limit จำนวน Layer จำกัด)

ฟรีแลนซ์
Phasuthorn

ผมคือ นักวาดภาพประกอบ ถนัดวาดภาพประกอบแนว สิ่งของ และอาหาร สไตล์งาน Semi-Realistic ที่เหมาะกับการเป็นภาพประกอบสินค้าของคุณ

09/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน