รับปรึกษากฎหมาย การทำนิติกรรมสัญญา จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในอสังหารัมทรัพย์ เครื่องหมายการค้า

ให้บริการรับปรึกษาปัญหาข้อกฎหมาย การเจรจาระงับข้อพิพาท การร่างสัญญาต่างๆ การจดทะเบียนสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ และ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับปรึกษากฎหมาย การทำนิติกรรมสัญญา จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในอสังหารัมทรัพย์ เครื่องหมายการค้า

  • 1. สอบถามและตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากลูกความอย่างชัดเจน
  • 2. ให้คำปรึกษา หรือ จัดทำเอกสารหรือให้บริการที่เป็นไปตามความต้องการของลูกความ
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

คำปรึกษา วิธีแก้ปัญา ทั้งทางไลน์ อีเมล์ โทรศัพท์ หรือนัดพบเจอ

ฟรีแลนซ์
ภาพเหมือน

จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง/ใบอนุญาตว่าความ รุ่น 49 / เนติบัณฑิตรุ่น 71 เคยทำงานด้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า/การร่างอุทธรณ์เครื่องหมายการค้า/การทำเอกสารทางกฎหมาย/สอบทานนิติกรรม สัญญา หนังสือมอบอำนาจ และอื่นๆ

02/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
22 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน