รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทุกชนิด

- บริการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า - บริการเขียนคำอุทธรณ์เครื่องหมายการค้า กรณียื่นจดเองแล้วไม่ผ่าน - บริการเขียนคำคัดค้านเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของลูกความ - บริการเขียนคำโต้แย้งคำคัดค้านเครื่องหมายการค้า

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทุกชนิด

  • 1. ลูกความส่งแบบเครืองหมายการค้าให้ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาด้านการตั้งชื่อหรือการทำโลโก้เบื้องต้นฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
  • 2. ทนายความทำเอกสารและยื่นจดทะเบียนให้ ดูแลการจดทะเบียนจนกว่าจะได้รับการจดทะเบียน
แพ็กเกจ
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- ให้คำปรึกษาการตั้งชื่อและการจดทะเบียนเบื้องต้นฟรีไม่คิดค่าใช้จ่าย - ดูแลการจดทะเบียนเครืองหมายการค้าให้ทุกขั้นตอน แก้ไขจนกว่าจะได้รับการจดทะเบียน - แพคเกจนี้ สำหรับจำนวนสินค้าไม่เกิน 10 ชนิด ต่อ 1 เครื่องหมาย

จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- ให้คำปรึกษาการตั้งชื่อและการจดทะเบียนเบื้องต้นฟรีไม่คิดค่าใช้จ่าย - ดูแลการจดทะเบียนเครืองหมายการค้าให้ทุกขั้นตอน แก้ไขจนกว่าจะได้รับการจดทะเบียน - แพคเกจนี้ สำหรับจำนวนสินค้ามากกว่า 10 ชนิดแต่ไม่เกิน 20 ชนิด ต่อ 1 เครื่องหมาย

ฟรีแลนซ์
ภาพเหมือน

จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง/ใบอนุญาตว่าความ รุ่น 49 / เนติบัณฑิตรุ่น 71 เคยทำงานด้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า/การร่างอุทธรณ์เครื่องหมายการค้า/การทำเอกสารทางกฎหมาย/สอบทานนิติกรรม สัญญา หนังสือมอบอำนาจ และอื่นๆ

02/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
22 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน