ออกแบบโลโก้และแบรนด์ (LOGO & BRANDING)

สามารถออกแบบได้ตั้งแต่การสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์ (CI / Corporate Identity) ทั้งเรื่องจุดเด่น ภาพลักษณ์ที่อยากแสดงออก กลุ่มสีที่ใช้และตัวอักษร ไปจนถึงงานออกแบบโลโก้ (LOGO) แบนเนอร์(BANNER) และตัวอย่างการสกรีนโลโก้ลงบนสินค้าต่างๆ (Mockup) เพื่อช่วยยกระดับสินค้า ร้านค้า หรือบริการ ของลูกค้าให้มีคุณค่าและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบโลโก้และแบรนด์ (LOGO & BRANDING)

  • 1. รับข้อมูลงานจากผู้ว่าจ้าง เช่น ประเภทงาน จำนวนงาน รูปแบบงานที่อยากได้
  • 2. ประเมินราคา จำนวนวันที่ทำ โดนประเมินจากบรีฟงานหรือไฟล์ต้นฉบับที่ได้รับ ทั้งนี้สามารถต่อรองกันได้
แพ็กเกจ
LOGO โลโก้
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ออกแบบ โลโก้ตามที่ผู้ว่าจ้างต้องการ เพื่อเสริมคุณค่าและความน่าสนใจให้กับสินค้าหรือบริการของผู้ว่าจ้าง เป็นไฟลล์ JPG, PNG, หรือเป็นไฟลล์ VECTOR ที่สามารถแก้ไขได้ ทั้งนี้ปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้า *ถ้าไม่รับไฟลล์ VECTOR ราคาจะถูกลง*

LOGO โลโก้ + อัตลักษณ์แบรนด์ หรือ CI (Corporate Identity) / ตัวอย่างการสรีนโลโก้ลงบนสินค้า (MOCKUP) / ภาพแบนเนอร์สำหรับใช้โฆษณา (Banner)
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

1.ออกแบบ โลโก้ และอัตลักษณ์แบรนด์ และ 2. CI (Corporate Identity) เช่น การใช้สีและการใช้ตัวอักษร พร้อมไฟลล์ FONT หรือ ตัวอย่างการสรีนโลโก้ลงบนสินค้า (MOCKUP) ได้ 2 ชิ้น เช่น ลงบนป้าย บนเสื้อ เป็นต้น หรือ ภาพแบนเนอร์สำหรับใช้โฆษณา (Banner) เพื่อเสริมคุณค่าและความน่าสนใจให้กับสินค้าหรือบริการของผู้ว่าจ้าง เป็นไฟลล์ JPG, PNG, หรือเป็นไฟลล์ VECTOR ที่สามารถแก้ไขได้ ทั้งนี้ปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้า *ถ้าไม่รับไฟลล์ VECTOR ราคาจะถูกลง* *ถ้าต้องการ MOCKUP มากกว่า 2 ชิ้น จะขอคิดราคาเพิ่มเติม*

LOGO โลโก้ + อัตลักษณ์แบรนด์ หรือ CI (Corporate Identity) + ตัวอย่างการสรีนโลโก้ลงบนสินค้า (MOCKUP) + ภาพแบนเนอร์สำหรับใช้โฆษณา (Banner)
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

1.ออกแบบ โลโก้ และ2.อัตลักษณ์แบรนด์ CI (Corporate Identity) เช่น การใช้สีและการใช้ตัวอักษร พร้อมไฟลล์ FONT และ 3.ตัวอย่างการสรีนโลโก้ลงบนสินค้า (MOCKUP) ได้ 2 ชิ้น เช่น ลงบนป้าย บนเสื้อ 4. ภาพแบนเนอร์สำหรับใช้โฆษณา (Banner) เพื่อเสริมคุณค่าและความน่าสนใจให้กับสินค้าหรือบริการของผู้ว่าจ้าง เป็นไฟลล์ JPG, PNG, หรือเป็นไฟลล์ VECTOR ที่สามารถแก้ไขได้ ทั้งนี้ปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้า *ถ้าไม่รับไฟลล์ VECTOR ราคาจะถูกลง* *ถ้าต้องการ MOCKUP มากกว่า 2 ชิ้น จะขอคิดราคาเพิ่มเติม*

ฟรีแลนซ์
Racharin

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สิ่งที่ถนัด งานสถาปัตยกรรม วาดภาพประกอบ, ทำกราฟิก, โปสเตอร์, ออกแบบโลโก้และแบรนด์, powerpoint presentation สไตลล์งาน Minaimals, colorful, typography / เรียบง่าย มีสีสันลูกเล่นที่สนุกและการเล่นกับตัวอักษร

02/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน