วาดภาพประกอบ (ด้วยมือ/Digital paint)

สามาถเลือกได้หลายเทคนิคตามที่ผู้ว่าจ้างต้องการ ทั้งการวาดด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์, การวาดมือ ด้วย ดินสอ ปากกา สีน้ำ สีไม้ สีชอล์ค เพื่อนำไปเป็นของที่ระลึกหรือประดับตกแต่งสะสม ซึ่งการรับผลงานจะสามารถเป็นได้ทั้งรูปผลงานจริงด้วยการส่งไปให้ทางไปรษณีย์หรือเป็นในรูปแบบไฟลล์ JPG หรือ PNG *ทั้งนี้ราคาและระยะเวลาขึ้นอยู่กับขนาดรูป ความละเอียดและความยากง่ายของชิ้นงานด้วยครับ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ วาดภาพประกอบ (ด้วยมือ/Digital paint)

  • 1. รับข้อมูลงานจากผู้ว่าจ้าง เช่น ประเภทงาน จำนวนงาน รูปแบบงานที่อยากได้
  • 2. ประเมินราคา จำนวนวันที่ทำ โดนประเมินจากบรีฟงานที่ได้รับ ทั้งนี้สามารถต่อรองกันได้
แพ็กเกจ
งานวาดภาพประกอบ ด้วยมือ ขนาด A4
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

งานวาดภาพประกอบ ด้วยมือ ขนาด A4 ด้วยเทคนิค ขาว-ดำหรือ สี เป็นดินสอไม้, สีน้ำ, สีชอล์ค, ปากกา ความละเอียดและสไตลล์ของงาน ตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง โดยผู้ว่าจ้างจะได้รับผลงานเป็นการส่งผลงานให้ทางไปรษณ์หรือจะเลือกรับเป็นไฟลล์ JPG ก็ได้ *เวลาในการทำงานและราคาขึ้นอยู่กับความยากและความละเอียดของงาน*

งานวาดภาพประกอบ ด้วยมือ ขนาด A3
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

งานวาดภาพประกอบ ด้วยมือ ขนาด A3 ด้วยเทคนิค ขาว-ดำหรือ สี เป็นดินสอไม้, สีน้ำ, สีชอล์ค, ปากกา ความละเอียดและสไตลล์ของงาน ตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง โดยผู้ว่าจ้างจะได้รับผลงานเป็นการส่งผลงานให้ทางไปรษณ์หรือจะเลือกรับเป็นไฟลล์ JPG ก็ได้ *เวลาในการทำงานและราคาขึ้นอยู่กับความยากและความละเอียดของงาน*

งานวาดภาพประกอบ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

งานวาดภาพประกอบ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เทคนิคหรือสไตลล์ เน้นความเรียบง่าย ตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง ส่งผลงานเป็น JPG หรือ JPG ตามขนาดภาพที่ผู้ว่าจ้างต้องการ *หากต้องการไฟลล์เป็น VECTOR ที่สามารถนำไปปรับเปลี่ยนแก้ไขได้จะมีการคิดราคาเพิ่มเติม *เวลาในการทำงานและราคาขึ้นอยู่กับความยากและความละเอียดของงาน*

ฟรีแลนซ์
Racharin

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สิ่งที่ถนัด งานสถาปัตยกรรม วาดภาพประกอบ, ทำกราฟิก, โปสเตอร์, ออกแบบโลโก้และแบรนด์, powerpoint presentation สไตลล์งาน Minaimals, colorful, typography / เรียบง่าย มีสีสันลูกเล่นที่สนุกและการเล่นกับตัวอักษร

02/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน