รับเป็นผู้ตอบแบบสอบถามและแบบประเมิน ในรูปแบบออนไลน์และกระดาษ

รับเป็นผู้ตอบแบบสอบถามและแบบประเมิน ในรูปแบบออนไลน์และกระดาษ ปริมาณตามตกลงครับ หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ในการสำรวจตอบแบบสอบถามที่ถามถึง ชื่อ เบอร์โทร ที่อยู่และอีเมล หรือการจำกัดการลงชื่อเข้าใช้ ทั้งนี้ เพื่อรักษาสิทธิส่วนบุคคลในการแสดงความเห็นของผู้ทำแบบสอบถาม

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเป็นผู้ตอบแบบสอบถามและแบบประเมิน ในรูปแบบออนไลน์และกระดาษ

  • 1. ลูกค้าแจ้ง Link Google Form
  • 2. รบกวนลูกค้าระบุรายละเอียดงาน เช่น จำนวนแบบสอบถาม กลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น
แพ็กเกจ
Package แบบ Online
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- ลูกค้าสามารถตรวจสอบและแก้ไขงานได้ หากความผิดพลาดเกิดจากผู้รับจ้าง - จำนวนการทำแบบสอบถาม 1 ขุด - 100 ชุด - หากจำนวนมากกว่า 100 ชุด สามารถเจรจาและสอบถามเพิ่มเติมได้

Package แบบ Paper
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

- ลูกค้าสามารถตรวจสอบและแก้ไขงานได้ หากความผิดพลาดเกิดจากผู้รับจ้าง - จำนวนการทำแบบสอบถาม 1 ขุด - 100 ชุด - ผู้รับจ้างจะดำเนินการพิมพ์แบบสอบถามตามจำนวนที่ผู้ว่าจ้างกำหนด - ผู้รับจ้างจะดำเนินการส่ง EMS เอกสารทั้งหมดให้ผู้ว่าจ้างเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว - หากจำนวนมากกว่า 100 ชุด สามารถเจรจาและสอบถามเพิ่มเติมได้ - ค่าบริการส่งเอกสารเป็นความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง

ฟรีแลนซ์
Phikanat

เรียนจบปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทำงานในธุรกิจงานก่่อสร้างอาคาร 4 ปี และธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ 8 เดือน ทำงานด้านเทคนิคงานก่อสร้างของส่วนงานระบบประกอบอาคาร 2 ปี ทำงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้างและสรรหา 2 ปี 8 เดือน

07/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน