รับ เขียนบทความ Content ต่างๆ

เขียนบทความเกี่ยวกับ ความรู้ เทคโนโลยี เรื่องต่างๆ จัดหน้าบทความ หารูปประกอบให้ งานอื่นๆ - เขียน script โฆษณา หนังสั้น Spot บทพูด - รับ Voice over ลงเสียงทั้งชายและหญิง - ทำ Presentation และ สื่อการสอน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับ เขียนบทความ Content ต่างๆ

  • 1. ลูกค้าส่งข้อมูล ที่ต้องการให้เขียนบทความ หรือ Content
  • 2. คิดค่าใช้จ่าย ส่งดราฟงานให้ดูเป็นระยะ
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

บทความ 300-400 คำ 400 บาท/1 บทความ หากต้องให้หาข้อมูลเพิ่มเติมหรือรูปภาพ +100 บาท(หากข้อมูลเพิ่มเติมหรือรูปไม่เยอะมากไม่คิดเพิ่มครับ) หากมากกว่านั้นคิด 100 คำ/50 บาท

ฟรีแลนซ์
sintrakran

Pezzoon รับจ้างสารพัด งานกราฟฟิค ป้ายโฆษณา ออกแบบแผนที่ ทำสติกเกอร์ไลน์ ออกแบบเมนู งานเขียน บทความ(สำหรับผู้ชาย/ความรู้/เทคโนโลยี) ทำPresentation สื่อการสอน

09/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน