รับวิจัยความต้องการของผู้ใช้ (UX research) และ ทดสอบความสามารถในการใช้งาน (usability testing)

มีประสบการณ์ในการทำวิจัย และ ออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ ใน voice user interface (VUI) และ graphical user interface (GUI) รับวิจัยความต้องการผู้ใช้ และ เก็บความต้องการลูกค้า สามารถนำส่งงานได้ดังนี้ เอกสาร ความต้องการของผู้ใช้ในรูปแบบ - Persona - User journey เอกสาร การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ (user interface) - information architect - medium fidelity wireframe เอกสารสรุปผลการทดสอบความสามารถในการใช้งาน (usability testing) - usability problem ทั้งนี้ตัวฟรีแลนซ์ยังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี จึงมั่นใจได้ว่าจะสร้าง ส่งมอบผลงานวิจัย และออกแบบ ที่ทำให้เกิดประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดี และพัฒนาได้จริง พร้อมให้คำปรึกษาเรื่อง การพัฒนาโปรดักซ์ ก่อนตัดสินใจจ้างงาน ดูตัวอย่างผลงานเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1gTG8Y-JxmCFov7PYfLtI9MHcVtFw-iNN?usp=sharing

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับวิจัยความต้องการของผู้ใช้ (UX research) และ ทดสอบความสามารถในการใช้งาน (usability testing)

  • 1. พูดคุย และให้คำปรึกษา เพื่อความเข้าใจตรงกันให้บรรลุจุดประสงค์ของงาน
  • 2. ยื่นใบเสนอราคา
แพ็กเกจ
ทดสอบความสามารถในการใช้งาน usability testing
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

** เหมาะสำหรับลูกค้าที่มีโปรดักซ์อยู่แล้ว และต้องการทดสอบการใช้งานกับผู้ใช้ ก่อนนำออกสู่ตลาด ** ** ไม่รวมบริการหาผู้ใช้กลุ่มตัวอย่าง ** ในการทดสอบแบ่งเป็นการทดสอบย่อยดังนี้ - one click test ทดสอบระบบนำทาง (navigation system) ในโปรดักซ์ - usecase test ทดสอบการใช้งานตามสถานการณ์การใช้งาน (usecase) โดยใช้ think aloud protocal สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ 1. screen record บันทึกการทดสอบการใช้งาน 2. เอกสารสรุปผลการทดสอบ

วิจัย และจัดทำรายงาน ความต้องการของผู้ใช้ (user requirement)
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

** เหมาะสำหรับลูกค้าที่กำลังพัฒนาโปรดักซ์ใหม่ตั้งแต่แรกเริ่ม และความต้องการเชิงระบบยังไม่ชัดเจน ** ** ไม่รวมบริการหาผู้ใช้กลุ่มตัวอย่าง ** ในการวิจัยความต้องการของผู้ใช้ หมายถึง - in-depth interview - Focus group - Observation และอื่น ๆ สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ 1.Persona 2. User journey 3. เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น wireframe

ออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ user interface wireframe
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

นำข้อมูลความต้องการของผู้ใช้ มาออกแบบและจัดทำเป็น wireframe เพื่อส่งต่อให้นักพัฒนาทำต่อ สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ 1. Medium fidelity wireframe 2. Design file (Adobe XD) 3. Design spec (Zeplin)

ฟรีแลนซ์
Worakarn

ฟรีแลนซ์ที่เชี่ยวชาญในการออกแบบ และพัฒนาเว็บไซด์ ที่ตอบโจทย์ธุรกิจ และเป็นมิตรกับผู้ใช้ ยินดีให้บริการคำปรึกษาก่อนตกลงจ้างงาน

01/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน