รับเขียน College Essay & Creative Content [ENG]

รับเขียน Essay และ Creative Content ภาษาอังกฤษต่างๆ การันตีคุณภาพงาน และ ไม่มีการคัดลอกผลงานมาจาก Internet อย่างแน่นอน Freelance มีประสบการณ์การเขียน Essay และ Creative มากกว่า 100 ชิ้นผลงานในระบบ Fastwork และมากกว่า 400 ชิ้นผลงานส่งมหาลัยทั่วโลก ราคางานเริ่มต้นอยู่ที่ 350 บาท / 1 หน้ากระดาษ A4 สามารถปรับขึ้นหรือลงได้ตามความยากง่ายของผลงาน ในกรณีที่งานที่ต้องเขียนน้อยกว่า 1 หน้ากระดาษ A4 ทาง Freelance ต้องขอคิดราคา 350 บาทเท่าเดิม เนื่องจากราคาต่ำสุดที่ตั้งได้ในหมวดหมู่นี้คือ 350 บาท Freelance รับทำแต่ APA Citation Freelance ยินดีที่จะแก้งานให้แก่ลูกค้า เป็นจำนวน 1 ครั้ง - การแก้แกรมม่า และ คำผิดต่างๆไม่ถูกนับรวมกับ Quota การแก้นี้ - Freelance จะแก้งานให้ลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้าแจ้งให้ Freelance แก้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ส่งงานเท่านั้น - ในกรณีที่ลูกค้าบรีฟงานผิด ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขใด เช่น บรีฟหัวข้อผิด เพิ่มหัวข้อในภายหลัง เป็นต้น

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเขียน College Essay & Creative Content [ENG]

  • 1. ลูกค้าชำระค่าบริการ และยินดีทำตามข้อตกลงของ Freelance ทั้งหมด
  • 2. Freelance เริ่มทำงาน
แพ็กเกจ
แพ็กเกจ
Basic
ส่งงานภายใน 72 ชั่วโมงหลังชำระค่าบริการ
ระยะเวลาในการทำงาน
3 วัน
ปรับแก้ชิ้นงานได้
1 ครั้ง
จำนวนบทความ
1 บทความ
จำนวนคำ
350 คำ
ราคา
฿ 350
เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
Chakkrit

แปลภาษา & เขียน Creative Content ต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ มีความเชี่ยวชาญการใช้ภาษาอังกฤษครับ

03/2018
เป็นสมาชิก
99 %
งานสำเร็จ
120 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน