รับ Dicut / Retouch / แต่งรูป - ปรับสี - ปรับโทนภาพ

- Dicut พื้นหลังโปร่งใส่(JPEG)หรือสีขาวได้ทุกภาพ(PNG) - ปรับแต่งโทนภาพถ่าย สี แสง หรือ ใส่ Effect เล็กๆน้อยๆ - Retouch ลบสิ่งผิดปกติของหรือไม่ต้องการใน ผลิตภัณฑ์ , คน หรือ สิ่งของอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า - Editing ตัดต่อภาพ ต่างๆตามขอบเขตที่ลูกค้าต้องการ ** - ความละเอียดของงานขึ้นอยู่กับไฟล์งานของลูกค้าที่ส่งมา - ระยะเวลาและราคาขึ้นอยู่กับ ความต้องการและจำนวนงานที่ลูกค้าสั่ง - หากทีความประสงค์ ที่จะเพิ่มเติมงานนอกเหนือจากการตกลงกันครั้งแรก ทางตัวฟรีแลนส์จะขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับ Dicut / Retouch / แต่งรูป - ปรับสี - ปรับโทนภาพ

  • 1. แจงรายละเอียดที่ลูกค้าต้องการ พร้อมส่งภาพหรือไฟล์ตัวอย่างให้ฟรีแลนซ์
  • 2. ตกลงราคาค่าบริการ และ ทางฟรีแลนซ์จะนำใบเสนอราคาให้ลูกค้า
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

Dicut / Retouch (ขั้นต่ำ 10 รูป) 10รูป ราคาเริ่มต้นที่ 250 บาท(รูปละ25บาท) **ราคาสามารถที่จะปรับขึ้นตามความยากของงาน แก้ไขงานได้ทั้งหมด 2 ครั้ง ลูกค้าจะได้รับไฟล์เป็น JPEG , PNG , PDF , PSD , GIF

ฟรีแลนซ์
ภูเบศ

เป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งที่ต้องการทำอาชีพและหารายได้เสริมเพิ่มเติมโดยการมาเป็น ฟรีแลนส์ Fastwork ครับ มีความถนัดในเรื่อง Graphic Design , Motion Graphic , Photograph and Video editing

10/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน