งานสถาปัตยกรรมและงานวิศวกรรมที่ตอบโจทย์ความเป็นตัวคุณ (รับออกแบบทั้งภายในและภายนอก มี Turn Key)

- ออกแบบงานสถาปัตยกรรมและงานวิศวกรรม - จัดทำแบบเพื่อขออนุญาตก่อสร้าง - ถอด BOQ เพื่อใช้ในการควบคุมราคาก่อสร้าง - ให้คำปรึกษาการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรมและงานสถาปัตยกรรม - ออกแบบตกแต่งภายในบ้านเดี่ยว คอนโดมิเนี่ยม ร้านค้า และงานต่อเติม - มีใบประกอบวิชาสถาปัตยกรรม พร้อมเซ็นรับรอง - มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม พร้อมเซ็นรับรอง - ออกแบบโดยสนองความต้องการของลูกค้า ทำงานรวดเร็ว กำหนดเวลาส่งงานที่แน่นอนให้แก่ลูกค้า - ราคาเป็นกันเองต่อรองได้ ไม่จำกัดขนาดของงาน

ขั้นตอนการทำงาน
สำหรับ งานสถาปัตยกรรมและงานวิศวกรรมที่ตอบโจทย์ความเป็นตัวคุณ (รับออกแบบทั้งภายในและภายนอก มี Turn Key)
  • 1. เริ่มคุยกับลูกค้าถึง concept, details และ function ต่างๆของงานตามที่ลูกค้าต้องการ หากตกลงกันได้ เริ่มทำสัญญาและชำระเงินเต็มจำนวนผ่านระบบ fastwork
  • 2. นำเสนอผังพื้น (plan) และแบบบ้าน 3 มิติ ครั้งที่ 1 ให้แก่ลูกค้าเพื่อทำการปรับแก้
แพ็กเกจ
- แบบบ้านและคอนโดมิเนี่ยมพื้นที่ไม่เกิน 149 ตร.ม
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ค่าออกแบบและทำภาพ 3 มิติ 4,000 บาท ค่าเขียนแบบพิมพ์เขียว 12,000 บาท รวม 16,000 บาท สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ - แบบสถาปัตยกรรมพร้อมลายเซ็นสถาปนิก ในรูปแบบ PDF file - แบบขออนุญาตก่อสร้างทางวิศวกรรมพร้อมลายเซ็นวิศวกร ในรูปแบบ PDF file - ภาพ 3 มิติ ตัวอย่างบ้าน ในรูปแบบ jpeg file 3 ภาพ (หากต้องการมากกว่า 3 ภาพคิดเพิ่มภาพละ 1,000 บาท)

- แบบบ้านพื้นที่ไม่เกิน 150-200 ตร.ม
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

ค่าออกแบบและทำภาพ 3 มิติ 5,000 บาท ค่าเขียนแบบพิมพ์เขียว 15,000 บาท ค่าเซ็นแบบวิศวกร 4,000 บาท ค่าเซ็นแบบสถาปนิก 4,000 บาท รวม 28,000 บาท สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ - แบบสถาปัตยกรรมพร้อมลายเซ็นสถาปนิก ในรูปแบบ PDF file - แบบขออนุญาตก่อสร้างทางวิศวกรรมพร้อมลายเซ็นวิศวกร ในรูปแบบ PDF file - ภาพ 3 มิติ ตัวอย่างบ้าน ในรูปแบบ jpeg file 3 ภาพ (หากต้องการมากกว่า 3 ภาพคิดเพิ่มภาพละ 1,500 บาท)

- แบบบ้านพื้นที่ 201 ตร.ม ขึ้นไป ไม่เกิน 300 ตร.ม
ระยะเวลาในการทำงาน 20 วัน

ค่าออกแบบและทำภาพ 3 มิติ 6,000 บาท ค่าเขียนแบบพิมพ์เขียว 19,000 บาท ค่าเซ็นแบบวิศวกร 5,000 บาท ค่าเซ็นแบบสถาปนิก 5,000 บาท รวม 35,000 บาท สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ - แบบสถาปัตยกรรมพร้อมลายเซ็นสถาปนิก ในรูปแบบ PDF file - แบบขออนุญาตก่อสร้างทางวิศวกรรมพร้อมลายเซ็นวิศวกร ในรูปแบบ PDF file - ภาพ 3 มิติ ตัวอย่างบ้าน ในรูปแบบ jpeg file 3 ภาพ (หากต้องการมากกว่า 3 ภาพคิดเพิ่มภาพละ 2,000 บาท)

ฟรีแลนซ์
permvit
permvit

พวกเราคือ เพิ่มทวี วิศวกรและสถาปนิกผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านงานก่อสร้างและงานออกแบบ ซึ่งสามารถออกแบบงานสถาปัตยกรรมและงานวิศวกรรมได้ตามความต้องการของคุณในราคาที่ย่อมเยา

12/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
9 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน