รับงานด่วน❗️เป็นผู้ตอบแบบสอบถามสำรวจทุกกลุ่มเป้าหมายของลูกค้า รับทำแบบสอบถาม/ข้อสอบออนไลน์

รับเป็นผู้ตอบแบบสอบถามและสำรวจกลุ่มเป้าหมาย อาทิเช่น กลุ่มคนทำงาน กลุ่มนักเรียนนักศึกษา กลุ่มชาวบ้านทั่วไป สำหรับเก็บข้อมูลและผลสำรวจต่าง ๆ เพื่อใช้ในการทำรายงาน งานวิจัย วิทยานิพนธ์ Thesis งานสำรวจส่วนตัวธุรกิจ เป็นต้น

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับงานด่วน❗️เป็นผู้ตอบแบบสอบถามสำรวจทุกกลุ่มเป้าหมายของลูกค้า รับทำแบบสอบถาม/ข้อสอบออนไลน์

  • 1. คุยรายละเอียดของงาน ความต้องการของลูกค้า งานด่วน/งานเร่ง
  • 2. ประเมินราคาตามความเหมาะสม
เว็บไซต์
แพ็กเกจ
300เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

แบบสอบถามจำนวนไม่เกิน30ข้อ เกินข้อละ 3บาท ระยะเวลา1-2วัน

400รับออบแบบแบบสอบถาม/ข้อสอบออนไลน์
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

สร้างแบบสอบถาม/ข้อสอบจาก Google fromระยะเวลา1-2 วัน ไม่สิ้นเปลืองกระดาษ สามารถเปิด-ปิดการตอบรับข้อมูลได้ ส่งไฟล์ WORD/ PDF

ฟรีแลนซ์
พรพิมล

ถนัดงานเอกสารWord งานนำเสนอPower Point งานGraphics Design เคยทำวิจัยการ 1เล่ม เป็นนักศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

09/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
7 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน