รับอ่าน แปล และสรุปงานวิจัยด้านการแพทย์ เภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (TH/EN)

อ่าน แปล และสรุปงานวิจัยด้านการแพทย์ เภสัชศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับอ่าน แปล และสรุปงานวิจัยด้านการแพทย์ เภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (TH/EN)

  • 1. คุยกับลูกค้าเพื่อตกลงรายละเอียดและขอบเขตของงาน
  • 2. ผู้แปลขอดู content ที่ต้องการแปล (.pdf หรือ .docx) เพื่อประเมินความยากง่ายของเนื้อหาและระยะเวลาที่ใช้ในการทำงาน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

- ผู้แปลจะพิจารณาตามความยากง่าย และ ปริมาณเนื้อหา ถนัดอ่าน journal/article สายแพทย์ เภสัชศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ - แปลจาก EN -> TH หรือ TH -> EN - เริ่มต้น 1 หน้า (ไม่เกิน 400 คำ) หน้าละ ...........................250 บาท - สำหรับ 10 หน้าขึ้นไป (หน้าละไม่เกิน 400 คำ) หน้าละ ......240 บาท **ผู้แปลขออนุญาตไม่รับงานด่วนนะคะ เนื่องจากเกรงว่าคุณภาพงานจะออกมาได้ไม่ดีเท่าที่ควร > <**

ฟรีแลนซ์
Chuenjai

เภสัชกร ป.โทตัวเล็กๆคนนึงจากรั้วจามจุรี ที่สนใจงานวิจัยสายวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ ถนัดการอ่านบทความและงานวิจัยทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

03/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน