คอร์สจับมือวิศวกรสอนออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรม ETABS

โปรแกรม ETABS เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ได้รับความนิยมในในหมู่วิศวกรและบริษัทออกแบบต่างๆในประเทศไทย โดยเฉพาะการออกแบบโครงสร้างระบบอาคาร เช่น บ้าน อาคารเตี้ย อาคารสูง อาคารโรงงาน อื่นๆ ทั้งในรูปแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและโครงสร้างเหล็ก เนื่องจากสามารถใช้งานง่าย มีการวิเคราะห์โครงสร้างที่แม่นยำ ทั้งยังสามารถออกแบบโครงสร้างได้หลากหลายมาตรฐาน สิ่งที่รู้เรียนจะได้รับจากการอบรมหลักสูตรนี้ 1.ผู้เรียนทราบขั้นตอนการออกแบบโครงสร้างทั้งแต่ต้นจนจบ 2.ผู้เรียนทราบลักษณะการใช้โปรแกรม รวมทั้งสามารถสร้างแบบจำลองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 3.ผู้เรียนทราบวิธีการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างผ่านการใช้โปรแกรม 4.ผู้เรียนทราบวิธีการดูผลการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง พร้อมทั้งวิธีการตรวจสอบว่าผลการวิเคราะห์นั้นถูกต้องหรือไม่ รวมทั้งการนำผลที่ได้จากโปรแกรมไปประยุกต์ใช้ต่อในส่วนอื่นๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งแบบโครงสร้างสำหรับส่งมอบงานให้กับลูกค้าต่อไป สอนโดยสามัญวิศวกร ผู้มีประสบการณ์ออกแบบโครงสร้างมากกว่า 5 ปี

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ คอร์สจับมือวิศวกรสอนออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรม ETABS

  • 1. 1.สอนหลักการออกแบบโครงสร้าง ได้แก่ หลักการออกแบบโครงสร้าง และ ขั้นตอนการออกแบบโครงสร้าง
  • 2. 2.แนะนำโปรแกรม ได้แก่ ภาพรวมของโปรแกรม เริ่มต้นโปรแกรม ขั้นตอนการทำงาน และ การตั้งค่าแสดงผล
แพ็กเกจ
สอนพื้นฐานการใช้โปรแกรมเพื่อออกแบบโครงสร้างที่ถูกต้อง
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ลักษณะการสอน : สอนส่วนตัว 1-1 (สำหรับผู้ไม่เคยใช้งานมาก่อน) วันและเวลาเรียน : วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ ระยะเวลาในการเรียน : 9 ชั่วโมง 9.00-19.00 น สถานที่เรียน : Naplab Co-working space อยู่ Stadium one ตรง BTS สนามกีฬาแห่งชาติ (กรณีจำเนื้อหาไม่ได้ หรือไม่เข้าใจ ยินดีให้คำปรึกษาการใช้โปรแกรมต่อเป็นระยะเวลา 1 เดือน)

สอนการใช้โปรแกรมเพื่อออกแบบโครงสร้างลักษณะต่างๆ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ลักษณะการสอน : สอนส่วนตัว 1-1 (สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานมาบ้างแล้ว) วันและเวลาเรียน : วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ ระยะเวลาในการเรียน : 9 ชั่วโมง 9.00-19.00 น สถานที่เรียน : Naplab Co-working space อยู่ Stadium one ตรง BTS สนามกีฬาแห่งชาติ (กรณีจำเนื้อหาไม่ได้ หรือไม่เข้าใจ ยินดีให้คำปรึกษาการใช้โปรแกรมต่อเป็นระยะเวลา 1 เดือน)

ฟรีแลนซ์
เศกสิทธิ์

วิศวกรออกแบบโครงสร้าง Freelance ระดับสามัญวิศวกร จบปริญญาตรีและโท จากคณะวิศวกรรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา(สาขาโครงสร้าง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตวิศวกรโครงสร้างประจำบริษัทมีประสบการณ์ออกแบบโครงสร้างมากกว่า 5 ปี ทั้งอาคารสูง อาคารเตี้ย อาคารโรงงาน ห้างสรรพสินค้า รวมทั้งผังบริเวณรอบอาคาร

05/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน