👋 แปลงหน้าเว็บ(ตัดเว็บ) จาก PSD/XD/figma /Ai เป็น HTML/CSS/React

รับแปลง Design จาก PSD/XD/figma /Ai หรือ อื่นๆ ให้เป็นเว็บไซต์ตามความต้องการ พร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำ 🖼️ แปลง Design จาก PSD/XD/figma /Ai 🎨 พัฒนาเว็บด้วย HTML/CSS/JavaScript/React 📱 รองรับ Responsive สามารถทักมาคุยรายละเอียดพร้อมประเมินราคาก่อนได้ครับ 🙂

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ 👋 แปลงหน้าเว็บ(ตัดเว็บ) จาก PSD/XD/figma /Ai เป็น HTML/CSS/React

  • 1. ตกลงเกี่ยวกับรายละเอียด/ระยะเวลา/ค่าใช้จ่าย
  • 2. เริ่มงาน
แพ็กเกจ
เว็บไซต์แบบหน้าเดียว 🎍
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

🎁 สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ HTML/CSS/Javascript/React 📱 สำหรับการทำ Responsive +1,000 บาท 🎈 สามารถเพิ่มหน้าของเว็บไซต์ได้ [ราคาขึ้นอยู่กับความซับซ้อน] 🔍 สามารถแก้ไขงานได้ 2 ครั้ง ⏱️ ระยะเวลาการทำงานขึ้นกับรายละเอียดของงาน

เว็บไซต์แบบหลายหน้า 🎄
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

🎁 สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ HTML/CSS/Javascript/React 💻 จำนวนหน้าของเว็บไซต์ 5 หน้า 📱 พร้อมทำ Responsive 🔍 สามารถแก้ไขงานได้ 3 ครั้ง ⏱️ ระยะเวลาการทำงานขึ้นกับรายละเอียดของงาน

ฟรีแลนซ์
Thanakrit

My skill set : 💻 Programing language: Javascript, Dart, Python, C/C++. 🎨 Frontend : HTML, CSS, React, Flutter2. ⚙ Backend: Express, NextJS. 📚 Database: MongoDB, MySQL. 🔋 Other: NGINX, Docker, IOT.

06/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน