ออกแบบสอบถามงานวิจัย ตลาด วิจัยจบปริญญาจากนักวิจัย

-ผู้ว่าจ้างเตรียมรายละเอียดงาน วัตถุประสงค์ ของงาน หรือมีทฤษฎีของใครอยากให้เอามาใช้ออกแบบสอบถามแจ้งได้ -ผู้รับจ้างออกแบบสอบถามส่งให้ผู้ว่าจ้างตรวจ เป็นตัวอย่าง ตามความเหมาะสมของงาน -รับงานฉบับสมบูรณ์ -แก้งานจนกว่าผู้ว่าจ้างจะพอใจ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบสอบถามงานวิจัย ตลาด วิจัยจบปริญญาจากนักวิจัย

  • 1. คุยรายละเอียด วัตถุประสงค์ จากลุกค้า
  • 2. เสนอราคาลูกค้า
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

-ออกแบบสอบถามตามวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้าง -แบบสอบถาม 2 แผ่น คิดราคา 400 บาท แผ่นที่ 3 เป็นต้นไป คิดแผ่นละ 50 บาท -แก้งานจนกว่าผู้ว่าจ้างจะพอใจ

ฟรีแลนซ์
Peer

ฉันเป็นนักวิจัยทำโครงการต่างๆ เช่น โครงการการจัดการขยะ โครงการการลดการใช้พลังงาน โครงการการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์เห็ดชุมชน ฯลฯ เป็นต้น และเขียนบทความ ลงในวารสารต่าง ๆ เช่น วารสารสิ่งแวดล้อมจุฬาลงกรณ์ วารสารวิจัยเชิงพื้นที่ วารสารของ สสศท ได้งานสถิติ ออกแบบสอบถาม ฯลฯ

06/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
5 ครั้ง
ขายได้
9 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน