รับพิมพ์และจัดรูปเล่มเอกสาร

- รับพิมพ์งานเอกสาร (ภาษาไทย l ภาษาอังกฤษ l ภาษาเกาหลี) - รับจัดรูปแบบ (format) บทความทางวิชาการ บทความวิจัย วิทยานิพนธ์ - รับจัดรูปเล่มเอกสาร/ตรวจปรู๊ฟเอกสาร งานวิชาการ งานเฉพาะทาง และงานเอกสารทั่วไป - รับจัดทำบรรณานุกรม/เอกสารอ้างอิง *ระยะเวลาในการดำเนินงานของแต่ละงานจะแตกต่างกันไปตามประเภทของงานนะคะ โดยทางฟรีแลนซ์จะแจ้งลูกค้าให้ทราบล่วงหน้าก่อนเริ่มงานค่ะ **สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะ รายละเอียดราคาเพิ่มเติม >> สามารถแก้ไขงานได้ 1-2 ครั้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม >> จัดพิมพ์ จัดรูปแบบ จัดรูปเล่ม ตามรายละเอียดที่ลูกค้าต้องการ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์และจัดรูปเล่มเอกสาร

  • 1. ลูกค้าส่งรายละเอียดในการจัดพิมพ์เอกสาร และจัดทำรูปเล่มให้กับทางฟรีแลนซ์ประเมินราคา
  • 2. ฟรีแลนซ์ประเมินราคาและระยะเวลาในการดำเนินงาน และแจ้งรายละเอียดให้ลูกค้าพิจารณา
แพ็กเกจ
รับพิมพ์และจัดรูปเล่มเอกสารภาษาไทย l Thai
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

[1] รายละเอียดงานพิมพ์เอกสาร - พิมพ์งานทั่วไป เริ่มต้นที่หน้าละ 30 บาท - พิมพ์งานเฉพาะทาง เริ่มต้นที่หน้าละ 50 บาท [2] รายละเอียดจัดรูปแบบ/จัดรูปเล่มเอกสาร/ตรวจปรู๊ฟเอกสาร - เอกสารทั่วไป เริ่มต้นที่หน้าละ 30-40 บาท - เอกสารเฉพาะทาง เริ่มต้นที่หน้าละ 50-60 บาท [3] จัดทำบรรณานุกรม/เอกสารอ้างอิง โดยไฟล์ที่ลูกค้าจะได้รับ ประกอบไปด้วย - ไฟล์เอกสาร .docx (หรือไฟล์ที่ลูกค้าต้องการ) - ไฟล์ .PDF

รับพิมพ์และจัดรูปเล่มเอกสารภาษาอังกฤษ l English
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

[1] รายละเอียดงานพิมพ์เอกสาร - พิมพ์งานทั่วไป เริ่มต้นที่หน้าละ 40 บาท - พิมพ์งานเฉพาะทาง เริ่มต้นที่หน้าละ 60 บาท [2] รายละเอียดจัดรูปแบบ/จัดรูปเล่มเอกสาร - เอกสารทั่วไป เริ่มต้นที่หน้าละ 40 บาท - เอกสารเฉพาะทาง เริ่มต้นที่หน้าละ 60 บาท [3] จัดทำบรรณานุกรม/เอกสารอ้างอิง โดยไฟล์ที่ลูกค้าจะได้รับ ประกอบไปด้วย - ไฟล์เอกสาร .docx (หรือไฟล์ที่ลูกค้าต้องการ) - ไฟล์ .PDF

รับพิมพ์และจัดรูปเล่มเอกสารภาษาเกาหลี l Korean
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

[1] รายละเอียดงานพิมพ์เอกสาร - พิมพ์งานทั่วไป เริ่มต้นที่หน้าละ 50 บาท - พิมพ์งานเฉพาะทาง เริ่มต้นที่หน้าละ 70 บาท [2] รายละเอียดจัดรูปแบบ/จัดรูปเล่มเอกสาร - เอกสารทั่วไป เริ่มต้นที่หน้าละ 50 บาท - เอกสารเฉพาะทาง เริ่มต้นที่หน้าละ 70 บาท [3] จัดทำบรรณานุกรม/เอกสารอ้างอิง โดยไฟล์ที่ลูกค้าจะได้รับ ประกอบไปด้วย - ไฟล์เอกสาร .docx (หรือไฟล์ที่ลูกค้าต้องการ) - ไฟล์ .PDF

ฟรีแลนซ์
Peerapan

สวัสดีค่ะ ดิฉันเป็นฟรีแลนซ์ที่มีความสนใจและพัฒนาทักษะในด้านการเขียนและการแปลเอกสารอยู่เสมอ โดยบริการของดิฉันมีทั้งแปลภาษาเกาหลี-ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย, ภาษาไทย-ภาษาเกาหลี พร้อมทั้งมีบริการในการจัดรูปเล่ม พิมพ์เอกสารด้วยนะคะ ทางเรายินดีให้บริการค่ะ : )

01/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
2 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน